tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

1. Choose the future active or passive complete the sentences.

(Chọn thì sau này dữ thế chủ động hoặc tiêu cực nhằm hoàn thành xong câu.) 

1. Teenagers ___________ in important decisions concerning their lives.

A. will participate

B. will be participated

2. Trees ___________ on both sides of the streets.

A. will plant

B. will be planted

3. All the information you need for the report ___________ tomorrow.

A. will provide

B. will be provided

4. When put into operation, this factory ___________ tons of cheese a day.

A. will produce

B. will be produced

5. In the near future, e-books ___________ paper books in school.

A. will replace

B. will be replaced

6. The principal promises that safety measures ___________ immediately ______.

A. will – apply

B. will – be applied

Phương pháp giải:

Nếu công ty thế tạo ra hành vi đứng ở đầu câu thực hiện công ty ngữ => câu công ty động

Nếu công ty ngữ là đối tượng người tiêu dùng phải chịu vô => câu bị động 

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. B

4. A

5. A

6. B

1. A

Teenagers will participate in important decisions concerning their lives.

(Thanh thiếu thốn niên sẽ tham ô gia vào những đưa ra quyết định cần thiết tương quan cho tới cuộc sống đời thường của bọn chúng.)

2. B

Trees will be planted on both sides of the streets.

(Cây sẽ được trồng hai mặt mày lối.)

3. B

All the information you need for the report will be provided tomorrow.

(Tất cả những vấn đề bạn phải mang đến bài bác báo cáo sẽ được cung cấp vào ngày mai.)

4. A

When put into operation, this factory will produce tons of cheese a day.

(Khi chính thức sinh hoạt nhà máy sản xuất này sẽ sản xuất 10 tấn phô mai một ngày.)

5. A

In the near future, e-books will replace paper books in school.

(Trong sau này sách năng lượng điện từ sẽ thay cho thế sách giấy tờ ở ngôi trường.)

6. B

The principal promises that safety measures will immediately be applied.

(Hiệu trưởng hứa rằng những giải pháp an toàn sẽ được áp dụng ngay ngay tắp lự.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences without changing original meanings.

(Viết lại câu ko thay đổi nghĩa đối với câu thuở đầu.)

1. They will also hold classes in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Họ cũng tiếp tục tổ chức triển khai lớp học tập ở những điểm như nhà hàng quán ăn và khu chợ.)

=> Classes ___________.

2. The school will constantly tailor its curriculum to tướng meet changes in society.

(Trường học tập tiếp tục liên tiếp kiểm soát và điều chỉnh giáo án nhằm đáp ứng nhu cầu sự thay cho thay đổi của xã hội.)

=> The school's curriculum ___________.

3. Schools will not evaluate students' academic performance through exams only.

(Trường học tập sẽ không còn reviews học tập lực của học viên chỉ trải qua những bài bác thi đua.)

=> Students' academic performance___________.

4. Men will no longer make all the decisions in the family.

(Đàn ông tiếp tục không thể thể hiện từng đưa ra quyết định vô mái ấm gia đình.)

=> Not all the decisions in the family__________.

5. High technology will không tính phí women from most housework.

(Công nghệ cao tiếp tục giải tỏa phụ phái nữ ngoài đa số việc làm căn nhà.)

=> Women _____________.

6. They will build more flyovers to tướng reduce traffic in the thành phố.

(Họ sẽ xây dựng dựng nhiều cầu vượt lên trước rộng lớn nhằm hạn chế giao thông vận tải vô TP.HCM.)

=> More flyovers ______________.

Lời giải chi tiết:

1. Classes will also be held in places lượt thích restaurants or supermarkets.

(Các lớp học tập cũng sẽ tiến hành tổ chức triển khai ở những điểm như nhà hàng quán ăn hoặc khu chợ.)

2. The school's curriculum will constantly be tailored to tướng meet changes in society.

(Chương trình giảng dạy dỗ của ngôi trường tiếp tục liên tiếp được kiểm soát và điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu những thay cho thay đổi vô xã hội.)

3. Students' academic performance will not be evaluated through exams only.

(Kết ngược học hành của học viên sẽ không còn được reviews qua chuyện những kỳ thi đua.)

4. Not all the decisions in the family will be made by men.

(Không cần toàn bộ những đưa ra quyết định vô mái ấm gia đình tiếp tục vì thế phái mạnh triển khai.)

5. Women will be freed from most housework by high technology.

(Phụ phái nữ sẽ tiến hành giải tỏa ngoài đa số những việc làm mái ấm gia đình vì như thế technology cao.)

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

6. More flyovers will be built to tướng reduce traffic in the thành phố.

(Thêm nhiều cầu vượt lên trước sẽ tiến hành xây đắp nhằm hạn chế lưu lượng giao thông vận tải vô TP.HCM.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Put a comma/commas where necessary in the sentences. 

(Đặt một hoặc nhiều vết phẩy ở điểm quan trọng vô câu.)

1. Minh told u about his new job which he's enjoying very much.

__________________

2. The Board of Directors are usually those who get the most votes.

__________________

3. The US which stands for the United States is sometimes confused with the UN which stands for the United Nations.

__________________

4. Jack London who is the author of The Call of the Wild is a famous American writer.

__________________

5. Psychology which is the study of the mind originates from a Greek word.

__________________

6. Jane refused a position which would be a dream job for many of her peers.

__________________

Lời giải chi tiết:

1. Minh told u about his new job, which he's enjoying very much.

(Minh kể tôi nghe việc làm mới nhất của anh ý ấy tuy nhiên anh ấy rất rất quí.)

2. The Board of Directors is usually those who get the most votes.

(Ban Giám đốc thông thường là những người dân nhận nhiều phiếu bầu lựa chọn nhất.)

3. The US, which stands for the United States, is sometimes confused with the UN, which stands for the United Nations.

(Từ US viết lách tắc mang đến the United States thỉnh phảng phất làm cho lầm lẫn với UN viết lách tắt của the United Nations.)

4. Jack London, who is the author of The Call of The Wild, is a famous American writer.

(Jack London người sáng tác của giờ đồng hồ gọi hoang dại là 1 trong căn nhà văn phổ biến người Mỹ.)

5. Psychology, which is the study of the mind, originates from a Greek word.

(Tâm lý học tập ngành nghiên cứu và phân tích về tâm trí với xuất xứ kể từ Hy Lạp.)

6. Jane refused a position that would be a dream job for many of her peers. 

(Jane kể từ chối địa điểm là việc làm mong ước của không ít đồng chí của cô ấy.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Cross out the relative clause which can be omitted without causing confusion to tướng the meaning of the sentence.

(Gạch vứt mệnh đề mối liên hệ hoàn toàn có thể lược vứt tuy nhiên không khiến khó khăn hiểu về nghĩa của câu.) 

1. Sarah works for a company that makes bikes.

(Sarah thao tác cho 1 doanh nghiệp phát triển xe đạp điện.)

________________

2. I’ve got a sister called Caroline, who is now on a tour around Canada.

(Tôi với 1 chị gái thương hiệu là Caroline, giờ đây đang di chuyển du ngoạn xung quanh Canada.)

________________

3. This morning I met my ex-classmate Janet, whom I hadn't seen for ages.

(Sáng ni, tôi bắt gặp bạn làm việc cũ Janet, tôi đang không bắt gặp nhiều năm rồi.)

________________

4. The 6.30 bus, which I often take to tướng school, was late today.

(Chuyến xe pháo buýt 6.30, tôi thông thường đón cho tới ngôi trường, thời điểm hôm nay cho tới muộn.)

________________

5. Only those who had booked in advance were allowed in.

(Chỉ những người dân bịa vị trí trước vừa mới được luật lệ vô.)

________________

6. The stairs which lead to tướng the basement are rather slippery.

(Những bậc thanh kéo theo tầng hầm dưới đất rất rất láng.)

________________

Lời giải chi tiết:

2. I’ve got a sister called Caroline. 

(Tôi với 1 chị gái thương hiệu là Caroline.)

3. This morning I met my ex-classmate Janet.

(Sáng ni, tôi bắt gặp bạn làm việc cũ Janet.)

4. The 6.30 bus was late today.

(Xe buýt 6.30 thời điểm hôm nay cho tới trễ.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Combine two sentences into one. Use the sentence in brackets to tướng make a non-defining relative clause. 

(Kết ăn ý nhì câu trở thành 1. Dùng 1 câu vô ngoặc sẽ tạo trở thành mệnh đề mối liên hệ ko xác lập.)

1. We are staying at the Grand Hotel. (It will be demolished for a department store.)

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand. - Nó sẽ tiến hành sửa trở thành siêu thị tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit. (He is the President of the EAIE.)

(Bài văn sẽ tiến hành reviews vì như thế Han de Wit. - Ông là quản trị của EAIE.)

3. The Second World War destroyed hundreds of cities in Europe. (It lasted from 1939 to tướng 1945.)

(Chiến giành giật toàn cầu loại nhì đang được phá huỷ bỏ hàng nghìn TP.HCM ở châu Âu. - Nó kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945.)

4. I have read several short stories by Jack London. (He is a famous American writer.)

(Chúng tôi đang được hiểu một vài truyện ngắn ngủi của Jack London. - Ông là căn nhà văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower was built over two hundred years ago. (It is on the River Seine.)

(Tháp Eiffle được xây đắp cách đó rộng lớn 200 năm. - Nó bên trên sông Seine.)

Lời giải chi tiết:

1. We are staying at the Grand Hotel, which will be demolished for a department store.

(Chúng tôi đang được ở hotel Grand, điểm tuy nhiên sẽ tiến hành sửa trở thành siêu thị tạp hóa.)

2. The essays will be assessed by Hans de Wit, who is the President of the EAIE.

(Bài văn sẽ tiến hành reviews vì như thế Han de Wit, người tuy nhiên là Chủ tịch của EAIE.)

3. The Second World War, which lasted from 1939 to tướng 1945, destroyed hundreds of cities in Europe.

(Thế chiến loại nhì, cái tuy nhiên kéo dãn dài kể từ 1939 cho tới 1945, đang được phá huỷ bỏ hàng nghìn TP.HCM Châu Âu.)

4. I have read several short stories by Jack London, who is a famous American writer.

Xem thêm: trường đại học công nghiệp tp.hcm học phí

(Tôi đang được hiểu một vài truyện ngắn ngủi của Jack London, người là 1 trong căn nhà văn phổ biến người Mỹ.)

5. The Eiffel Tower, which is on the River Seine, was built over two hundred years ago.

(Tháp Eiffel, cái tuy nhiên bên trên sông Seine, được xây đắp cách đó rộng lớn 200 năm vừa qua.)