tiếng anh 8 unit 11 communicationLời giải bài xích tập dượt Unit 11 lớp 8 Communication trang 119 nhập Unit 11: Science and technology Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 11 communication

Everyday English

Giving and responding to tát good news

1 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen and read the conversation. Pay attention to tát the highlighted sentences. (Nghe và gọi đoạn đối thoại. Chú ý những câu được tấn công dấu)

Bài nghe:

Nick: Great news for us. We'll have school clouds so sánh we won't have to tát carry lots of books to tát school.

Mi: Great!

Nick: And I won first prize in the essay contest and got an iPad so sánh I can read books from the school clouds.

Mi: Congratulations!

Hướng dẫn dịch:

Nick: Tin tuyệt hảo cho tới tất cả chúng ta. Chúng tớ sẽ sở hữu được đám mây ngôi trường học tập nên tất cả chúng ta sẽ không còn cần đem nhiều sách cho tới ngôi trường.

Mị: Tuyệt!

Nick: Và tôi đang được giành quán quân nhập cuộc thi đua ghi chép luận và sẽ có được một cái iPad nhằm tôi hoàn toàn có thể xem sách kể từ cloud của ngôi trường.

My: Xin chúc mừng!

2 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Give news and respond to tát the news in the following situations. (Làm việc theo dõi cặp. Đưa tin yêu và vấn đáp tin yêu trong số trường hợp sau)

1. You tell your classmate about the new vending machine at your school.

2. You tell your classmate about a new máy tính that your dad gave you on your birthday.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. Quý khách hàng phát biểu với các bạn nằm trong lớp về máy bán sản phẩm tự động hóa mới mẻ ở ngôi trường của công ty.

2. Quý khách hàng phát biểu với các bạn nằm trong lớp về cái máy tính cầm tay mới mẻ tuy nhiên tía các bạn đang được tặng các bạn vào trong ngày sinh nhật của công ty.

Gợi ý:

1.

A: Great news for us. Our school has the news vending machine.

B: Great!

2.

A: Hi, B. What's up? My dad just gave bu a new máy tính on my birthday.

B: Great. Happy birthday to tát you, A.

Hướng dẫn dịch:

1.

A: Tin tuyệt hảo cho tới tất cả chúng ta. Trường học tập của tất cả chúng ta với máy phân phối thông tin tự động hóa.

B: Tuyệt vời!

2.

A: Chào, B. Có chuyện gì vậy? Ba tôi một vừa hai phải tặng tôi một cái máy tính cầm tay mới mẻ vào trong ngày sinh nhật của tôi.

B: Tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật các bạn, A.

Online learning

3 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Read the posts from some students about online learning and complete the table. (Làm việc theo dõi cặp. Đọc nội dung bài viết của một trong những học viên về học tập trực tuyến và hoàn thiện bảng)

Mi: Our teacher uses Zoom to tát teach. But some students don't have computers or smartphones. Others complain about the poor connection. I also feel more stressed when learning online.

Quảng cáo

Tom: Our teacher uses Google Meet for đoạn phim conferencing. It’s quite convenient, and we don't have to tát get up early. Still, I prefer to tát study face to tát face. I want to tát see my classmates.

Phong: We use Microsoft Teams. I don't lượt thích online learning. My eyes get tired. I can’t concentrate well. But online learning helps us become more independent.

Nick: We use Zoom to tát discuss and share ideas. We interact in breakout rooms. It also helps us avoid traffic jams. But I’m not happy about the Internet connection at times.

Hướng dẫn dịch:

Mi: Giáo viên của công ty chúng tôi dùng Zoom nhằm giảng dạy dỗ. Nhưng một trong những SV không tồn tại PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí. Những người không giống phàn nàn về liên kết tầm thường. Tôi cũng cảm nhận thấy stress rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

Tom: Giáo viên của công ty chúng tôi dùng Google Meet cho tới hội nghị truyền hình. Nó khá tiện lợi và công ty chúng tôi ko cần dậy sớm. Tuy nhiên, tôi mến học tập thẳng rộng lớn. Tôi mong muốn phát hiện ra chúng ta nằm trong lớp của tôi.

Phong: Chúng tôi dùng Microsoft Teams. Tôi ko mến học tập trực tuyến. Mắt tôi mỏi nhừ. Tôi ko thể triệu tập chất lượng tốt. Nhưng học tập trực tuyến gom tất cả chúng ta trở thành song lập rộng lớn.

Nick: Chúng tôi dùng Zoom nhằm thảo luận và share ý tưởng phát minh. Chúng tôi tương tác trong số chống đột đập phá. Nó cũng gom tất cả chúng ta tách tắc đàng. Nhưng đôi lúc tôi ko lý tưởng về liên kết Internet.

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication (trang 119) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Đáp án:

Benefits       

Problems

1. It’s convenient.   

1. Some students don’t have computers or smart phones.

2. Students don’t have to tát get up early.      

2. The Internet connection is poor.

3. It helps students become more independent.

3. It makes some students feel more stressed when learning online.

Xem thêm: hợp đồng mua bán xe

4. It helps students avoid traffic jams.  

4. Students can’t meet their classmates.

5. Some students get tired eyes and can’t concentrate well.

Hướng dẫn dịch:

Lợi ích

Vấn đề

1. Tiện lợi.

1. Một số học viên không tồn tại PC hoặc điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí.

2. Học sinh ko cần dậy sớm.

2. Đường truyền Internet tầm thường.

3. Nó gom học viên trở thành song lập rộng lớn.

3. Nó khiến cho một trong những SV cảm nhận thấy stress rộng lớn khi tham gia học trực tuyến.

4. Nó gom học viên tách tắc đàng.

4. Học sinh ko thể gặp gỡ các bạn nằm trong lớp.

5. Một số học viên mỏi đôi mắt và ko thể triệu tập chất lượng tốt.

4 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Talk about a platform you use for your online classes or one you know about. What are the benefits and problems of using it? (Làm việc group. Nói về một nền tảng các bạn dùng cho tới trực tuyến của công ty những lớp học tập hoặc một trong mỗi các bạn biết về. Những quyền lợi là gì và yếu tố của việc dùng nó?)

Gợi ý:

Platforms use for online classes: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Benefits       

Problems

1. Easy to tát use and deploy

2. Zoom App Pricing goes easy on the budget

1. Zoom Security Concerns

2. Cyber Attacks may shrink the number of users

Hướng dẫn dịch:

Các nền tảng dùng cho tới lớp học tập trực tuyến: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, ...

Lợi ích

Vấn đề

1. Dễ dùng và triển khai

2. Giá phần mềm Zoom phù phù hợp với ngân sách

1. Mối quan hoài về bảo mật thông tin của Zoom

2. Tấn công mạng hoàn toàn có thể thu hẹp con số người dùng

5 (trang 119 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Report the answers of one of your group members to tát the class. (Báo cáo câu vấn đáp của một trong số member nhập group của công ty trước lớp)

Gợi ý:

Lan said that her extra class used Microsoft Teams. She said that she and her classmates found it difficult to tát use. However, it is convenient to tát have online classes on Microsoft Teams when the weather is bad.

Hướng dẫn dịch:

Lan bảo rằng lớp học tập tăng của cô ấy ấy đang được dùng Microsoft Teams. Cô ấy bảo rằng cô ấy và chúng ta nằm trong lớp cảm nhận thấy khó khăn dùng. Tuy nhiên, thiệt tiện lợi Lúc với những lớp học tập trực tuyến bên trên Microsoft Teams Lúc không khí xấu xí.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 11

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Getting Started (trang 114, 115)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 1 (trang 120, 121)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 (trang 121, 122)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Looking Back (trang 122, 123)

 • Tiếng Anh 8 Unit 11 Project (trang 123)

Xem tăng điều giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Unit 10: Communication in the future
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Xem thêm: công thức thể tích khối cầu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-11-science-and-technology.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học