tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Câu căn vặn

Tiến hành những thử nghiệm theo đuổi công việc sau:

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho vô nhì ống thử từng ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml hỗn hợp H2SO4 20% vô ống loại nhất; 4 ml hỗn hợp NaOH 30% vô ống loại nhì..

Bước 3: Lắc đều cả nhì ống thử, thi công ống sinh hàn, đung nóng nhẹ nhõm trong tầm 5 phút, nhằm nguội.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hóa học lỏng vô ống loại nhất phân lớp, hóa học lỏng vô ống loại nhì như nhau.

(b) Sau bước 3, hóa học lỏng vô cả nhì ống thử đều như nhau.

(c) Sau bước 3, thành phầm của phản xạ thủy phân vô cả nhì ống thử đều tan đảm bảo chất lượng nội địa.

(d) Tại bước 3, hoàn toàn có thể thay cho việc đung nóng nhẹ nhõm vị đun cơ hội thủy (ngâm nội địa nóng).

(e) Ống sinh hàn có công dụng giới hạn sự thất bay của những hóa học lỏng vô ống thử.

Số tuyên bố đúng

  • A 5
  • B 3
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

Ở bước 3, Khi đun nhẹ nhõm tiếp tục xẩy ra phản xạ ở cả hai ống nghiệm:

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

- Ống 1: CH3COOC2H5 + H2O \(\overset {{H_2}S{O_4}} \leftrightarrows \) CH3COOH + C2H5OH

- Ống 2: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

Xét những phân phát biểu:

(a) sai vì thế thời điểm hiện tại chưa xuất hiện phản xạ, CH3COOC2H5 tan không nhiều nội địa nên sẽ ảnh hưởng tách lớp ở cả nhì ống.

(b) sai vì thế ống 1 xẩy ra phản xạ thuận nghịch tặc nên luôn luôn tồn bên trên este bị tách lớp

(c) trúng, cảnh báo chữ "sản phẩm" là những hóa học mới nhất, được tạo nên ở phản xạ hóa học:

   + Ống 1: Sản phẩm là CH3COOH và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng vô nước

   + Ống 2: Sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH đều tan đảm bảo chất lượng vô nước

(d) trúng vì thế đó cũng là 1 trong những cơ hội cung ứng sức nóng phỏng mang lại phản xạ thủy phân xảy ra

(e) đúng

Xem thêm: đại học kinh tế luật điểm chuẩn

→ 3 tuyên bố đúng

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay