tia sáng truyền trong không khí tới gặp mặt thoáng của một chất lỏng chiết suất n bằng căn 3

Câu hỏi:

20/08/2021 130,901

B. 300

C. 600   

Đáp án chủ yếu xác

D. 500

 Xem điều giải

VietJack

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí nhập môi trường xung quanh đem phân tách suất n, sao cho tới tia bản năng vuông góc với tia khúc xạ. Khi bại góc tới i được tính theo đòi công thức:

Câu 2:

Một tia sáng sủa cút kể từ bầu không khí vào trong 1 môi trường xung quanh nhập xuyên suốt đem phân tách suất vị 2. lõi góc khúc xạ vị 300, góc cho tới có mức giá trị bằng:

Câu 3:

Một tia sáng đơn sắc cút từ ko khí vào môi trường nhập suốt có chiết suất bằng 3 với góc tới i thì góc khúc xạ bằng nửa góc tới. Góc tới i có giá trị là

Xem thêm: dđề thi vào lớp 6

Câu 4:

Chiếu một tia sáng sủa kể từ bầu không khí vào trong 1 khối hóa học nhập xuyên suốt đem phân tách suất 1,5 với góc cho tới 600 thì tia khúc xạ nhập khối hóa học bị nghiêng đối với tia cho tới một góc là:

Câu 5:

Tia sáng sủa cút kể từ nước đem phân tách suất n1=43 sang thủy tinh nghịch đem phân tách suất n2=1,5. Góc khúc xạ và góc nghiêng D tạo ra vị tia khúc xạ và tia cho tới có mức giá trị là? lõi góc cho tới i=300.

Câu 6:

Một tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí cho tới mặt phẳng một môi trường xung quanh nhập xuyên suốt sao cho tới tia bản năng và tia khúc xạ vuông góc nhau. Khi bại góc cho tới và góc khúc xạ tương tác cùng nhau qua loa hệ thức:

Câu 7:

Chiếu chùm tia sáng sủa đơn sắc kể từ bầu không khí cho tới mặt mũi phân cơ hội của môi trường xung quanh nhập xuyên suốt đem phân tách suất n. lõi tia cho tới phù hợp với mặt mũi phân cơ hội góc 300. Khi bại tia khúc xạ phù hợp với mặt mũi phân cơ hội góc 600. Chiết suất n có mức giá trị bằng:

Câu 8:

Khi góc cho tới tăng gấp đôi thì góc khúc xạ:

Câu 9:

Tính véc tơ vận tốc tức thời của khả năng chiếu sáng truyền nhập môi trường xung quanh nước. lõi tia sáng sủa truyền kể từ bầu không khí với góc cho tới là i=600 thì góc khúc xạ nội địa là r=400. Lấy véc tơ vận tốc tức thời khả năng chiếu sáng ngoài ko khí c=3.108m/s

Câu 10:

Một tia sáng sủa SI truyền kể từ phân phối trụ thủy tinh nghịch rời khỏi bầu không khí như hình vẽ. lõi phân tách suất của bầu không khí n2=1, của thủy tinh nghịch  n1=2;  α=600

VietJack

Giữ vẹn toàn góc cho tới, fake khối thủy tinh nghịch nhập nội địa. Góc khúc xạ r = ?, biết phân tách suất của nước là 43.

Câu 11:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí nhập môi trường xung quanh đem phân tách suất n, sao cho tới tổng khuôn khổ góc cho tới và góc khúc xạ vị 900. Khi bại góc cho tới i được xem theo đòi công thức:

Xem thêm: trang 42 sgk hoá 8

Câu 12:

Cho nhị môi trường xung quanh nhập xuyên suốt đồng tính, phân tách suất thứu tự n1, n2. Chiết suất tỉ đối của môi trường xung quanh nhị so với môi trường xung quanh một là :

Câu 13:

Khi sin góc cho tới tăng gấp đôi thì sin góc khúc xạ:

Câu 14:

Tốc chừng khả năng chiếu sáng nhập chân ko là 3.108m/s, phân tách suất của đá quý là 2,42. vận tốc khả năng chiếu sáng nhập đá quý là :