tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ thu nhỏ

  1. Kiến thức chung

  2. Tỉ lệ này sau đó là tỉ trọng thu nhỏ:

hint-header

Cập nhật ngày: 17-04-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Như Quỳnh


Tỉ lệ này sau đó là tỉ trọng thu nhỏ:

A

100:1; 1:10;

B

1:5; 1:20

C

10:1; 1:1

D

10:1; 50:1

Chủ đề liên quan

Cách ghi độ dài rộng này sau đó là sai:

A

B

C

D

Khổ giấy má A1 rộng lớn hấp tấp từng nào lượt khung giấy A4?

A

4 lượt

B

6 lượt

C

8 lượt.

D

16 lần

Khổ chữ là 20mm thì chiều rộng lớn của đường nét chữ là:

A

2

B

3

C

4

D

5

Trên phiên bản vẽ độ dài rộng phỏng lâu năm ko ghi đơn vị chức năng đo thì đơn vị chức năng của chính nó là:

A

m

B

dm

C

centimet

D

mm

Chiều cao của căn nhà là 5m được vẽ nhập phiên bản vẽ là 5cm thì tỉ trọng bằng:

A

1:1

B

1:10

C

1:100

D

1:1000

Chiều lâu năm của vật thể là 8cm được vẽ nhập phiên bản vẽ theo gót tỉ trọng là 1:2 thì chiều lâu năm của vật thể được vẽ nhập phiên bản vẽ là:

A

16cm

B

12cm

C

80mm

D

40mm

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt phẳng lì hình chiếu cạnh xoay cần 900.

B

Mặt phẳng lì hình chiếu cạnh xoay ngược 900.

C

Mặt phẳng lì hình chiếu cạnh xoay lên 900.

D

Mặt phẳng lì hình chiếu cạnh xoay xuống 900.

Đối với cách thức chiếu góc loại nhất thì

A

Mặt phẳng lì hình chiếu vì thế xoay cần 900.

B

Mặt phẳng lì hình chiếu vì thế xoay ngược 900.

C

Mặt phẳng lì hình chiếu vì thế xoay lên bên trên 900.

D

Mặt phẳng lì hình chiếu vì thế xoay xuống bên dưới 900.

Với PPCG1 hình chiếu vì thế được đặt điều ra làm sao đối với hình chiếu đứng?

A

Cạnh ngược

B

Tại bên trên

C

Tại bên dưới

D

Cạnh phải

Các phía chiếu nhập PPCG1 với phương chiếu như vậy nào?

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

A

Song tuy vậy cùng nhau.

B

Vuông góc với mặt mày phẳng lì hình chiếu.

C

Đồng quy bên trên tâm chiếu.

D

Xiên góc với mặt mày phẳng lì hình chiếu.

Vị trí của mặt mày phẳng lì hình chiếu đứng ra làm sao đối với vật thể?

A

Trước vật thể.

B

Trên vật thể.

C

Sau vật thể

D

Dưới vật thể.

Hình chiếu vì thế thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Hình chiếu cạnh thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong PPCG1, nếu như gọi hình chiếu đứng của vật thể là một trong, hình chiếu vì thế là 2, hình chiếu cạnh là 3, thì địa điểm đặt điều này sau đó là đúng?

A

B

C

D

Hình chiếu đứng thể hiện tại chiều này của vật thể:

A

Chiều lâu năm và độ cao.

B

Chiều lâu năm và chiều rộng lớn.

C

Chiều rộng lớn và chiều ngang.

D

Chiều cao và chiều rộng lớn.

Trong chi tiêu chuẩn chỉnh trình diễn phiên bản vẽ chuyên môn, với bao nhiêu khung giấy chính?

A

4

B

5

C

6

D

3

Có bao nhiêu loại tỉ lệ?

A

3

B

5

C

4

D

2

Nét đứt miếng dùng để làm vẽ:

A

Đường bao thấy, cạnh thấy.

B

Đường bao khuất, cạnh khuất.

C

Đường tâm, lối trục đối xứng

D

Đường gióng, lối độ dài rộng.

Chọn câu trúng. Trước chữ số độ dài rộng nửa đường kính lối tròn xoe cần với kí hiệu:

A

r

B

C

D

R

Kích thước (mm) này sau đó là của khung giấy A4.

A

1189 x 841

B

841 x 594

C

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

297 x 210

D

297 x 210