thương có chữ số 0

Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 98, 99 Thương sở hữu chữ số 0 Cánh diều với đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể chung những em tóm vững chắc được cơ hội giải những bài bác tập luyện Toán lớp 4 Cánh Diều. Sau phía trên chào những em tìm hiểu thêm điều giải Toán lớp 4 Cánh Diều này.

Bạn đang xem: thương có chữ số 0

>> Bài trước: Toán lớp 4 Luyện tập luyện trang 97 Cánh diều

Toán lớp 4 trang 98 Bài 1 Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 98 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 98 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 2 Cánh Diều

Tìm luật lệ phân tách quí hợp:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

283 : 27 = 10 (dư 13)

870 : 29 = 30

196 : 14 = 14

4 221 : 21 = 201

783 : 69 = 11 (dư 24)

608 : 32 = 19

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 3 Cánh Diều

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 99 Bài 4 Cánh Diều

Năm ni mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được 9 690 kilogam cả thóc và ngô. Bác đóng góp số thóc nhập 42 bao, số ngô nhập 53 bao. Hỏi mái ấm gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô, từng nào ki-lô-gam thóc?

(Biết rằng lượng từng bao bởi nhau).

Toán lớp 4 trang 99 Cánh diều | Giải bài bác tập luyện Toán lớp 4

Lời giải:

Tổng số bao thóc và ngô căn nhà bác bỏ Minh thu hoạch được là:

42 + 53 = 95 (bao)

Mỗi bao nặng trĩu số ki-lô-gam là:

9 690 : 95 = 102 (kg)

Gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

102 × 53 = 5 406 (kg)

Gia đình bác bỏ Minh thu hoạch được số ki-lô-gam thóc là:

102 × 42 = 4 284 (kg)

Xem thêm: lãnh thổ nước ta trải dài

Đáp số: 5 406 kilogam ngô

4 284 kilogam thóc

Toán lớp 4 trang 99 Bài 5 Cánh Diều

Trong 1 phút, tim người khỏe khoắn thông thường đập (co bóp) khoảng chừng 75 lượt và lượng huyết được lưu chuyển sang tim là 5 250 (ml). Tính số mi-li-lít huyết được lưu chuyển sang tim trong những lượt đập của tim.

Lời giải:

Số mi-li-lít huyết được lưu chuyển sang tim trong những lượt đập của tim là:

5 250 : 75 = 70 (ml)

Đáp số: 70 ml

Lý thuyết Thương sở hữu chữ số 0

a) 9450 : 35 = ?

Thương sở hữu chữ số 0

Chia theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy quý phái phải:

• 94 phân tách 35 được 2, viết lách 2;

2 nhân 5 bởi 10; 14 trừ 10 bởi 4, viết lách 4 lưu giữ 1;

2 nhân 3 bởi 6, thêm một bởi 7; 9 trừ 7 bởi 2, viết lách 2.

• Hạ 5, được 245; 245 phân tách 35 được 7, viết lách 7;

7 nhân 5 bởi 35; 35 trừ 35 bởi 0, viết lách 0 lưu giữ 3;

7 nhân 3 bởi 21, tăng 3 bởi 24; 24 trừ 24 bởi 0, viết lách 0.

• Hạ 0; 0 phân tách 35 được 0, viết lách 0.

9450 : 35 = 270.

b) 2448 : 24 = ?

Thương sở hữu chữ số 0

Chia theo đuổi trật tự kể từ trái khoáy quý phái phải:

• 24 phân tách 24 được một, viết lách 1;

1 nhân 4 bởi 4; 4 trừ 4 bởi 0, viết lách 0;

1 nhân 2 bởi 2; 2 trừ 2 bởi 0, viết lách 0.

• Hạ 4; 4 phân tách 24 được 0, viết lách 0.

• Hạ 8, được 48; 48 phân tách 24 được 2, viết lách 2;

2 nhân 4 bởi 8; 8 trừ 8 bởi 0, viết lách 0.

2 nhân 2 bởi 4; 4 trừ 4 bởi 0, viết lách 0.

2448 : 24 = 102.

Xem thêm: david did his homework and they went to bed

Video Toán 4 Thương sở hữu chữ số 0

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Luyện tập luyện trang 100, 101 Cánh diều

Ngoài Toán lớp 4 trang 98, 99 Thương sở hữu chữ số 0 Cánh Diều. Các em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng toàn cỗ điều giải Toán lớp 4 Cánh Diều và Vở bài bác tập luyện Toán lớp 4 cả năm học tập.