thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

Câu hỏi:

16/03/2020 14,891

Bạn đang xem: thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua bộ phận nào sau đây

D. Qua mặt phẳng khung người.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

Thực vật thuỷ sinh hít vào nước qua loa mặt phẳng cơ thể

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một loại thú, tính trạng màu sắc lông tự một gen với 4 alen phía trên NST thông thường quy lăm le. Alen A1 quy lăm le lông đen kịt trội trọn vẹn đối với những alen A2, A3, A4; Alen A2 quy lăm le lông xám trội trọn vẹn đối với alen A3, A4; Alen A3 quy lăm le lông vàng trội trọn vẹn đối với alen A4 quy lăm le lông Trắng. tường ko xẩy ra đột vươn lên là. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho thành viên lông xám giao hợp với thành viên lông vàng, nhận được F1 với tối nhiều 4 loại loại gen, 3 loại loại hình.

II. Cho 1 thành viên lông đen kịt giao hợp với cùng một thành viên lông Trắng, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là một trong con cái lông đen kịt : 1 con cái lông vàng.

III. Cho 1 thành viên lông đen kịt giao hợp với cùng một thành viên lông Trắng, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là một trong con cái lông đen kịt : 1 con cái lông xám.

IV. Cho 1 thành viên lông vàng giao hợp với cùng một thành viên lông vàng, đời con cái hoàn toàn có thể với tỉ lệ thành phần loại hình là 3 con cái lông vàng : 1 con cái lông trắng

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Ở một loại thực vật, alen A quy lăm le thân thiết cao trội trọn vẹn đối với alen a quy lăm le thân thiết thấp; alen B quy lăm le ngược tròn xoe trội trọn vẹn đối với alen b quy lăm le ngược bầu dục. Các cặp gen này nằm trong phía trên một cặp NST thông thường. Cho cây Q nằm trong loại này theo thứ tự phó phấn với 2 cây nằm trong loại, nhận được thành phẩm sau: - Với cây loại nhất, nhận được đời con cái với tỉ lệ: 8 cây thân thiết cao, ngược tròn xoe : 3 cây thân thiết thấp, ngược bầu dục : 7 cây thân thiết cao, ngược bầu dục : 2 cây thân thiết thấp, ngược tròn xoe. - Với cây loại nhị, nhận được đời con cái với tỉ lệ: 8 cây thân thiết cao, ngược tròn xoe : 3 cây thân thiết thấp, ngược bầu dục : 2 cây thân thiết cao, ngược bầu dục : 7 cây thân thiết thấp, ngược tròn xoe. Cho biết ko xẩy ra đột vươn lên là. Theo lí thuyết, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cây Q lai phân tách tiếp tục nhận được đời con cái với 30% cây thấp, ngược bầu dục.

II. Trong số những cây thân thiết cao, ngược tròn xoe của đời con cái ở phép tắc lai loại nhất, cây dị hợp ý 2 cặp gen cướp tỉ lệ thành phần 62,5%.

III. Tại đời con cái của phép tắc lai 2 với 7 loại loại gen, nhập cơ với 3 loại gen quy lăm le loại hình thân thiết cao, ngược tròn xoe.

IV. Nếu mang đến cây loại nhất phó phấn với cây thứ hai thì đời con cái với tỉ lệ thành phần loại hình 1 : 1 : 1 : 1.

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 3:

Cho biết từng gen quy lăm le một tính trạng, những alen trội là trội trọn vẹn và ko xẩy ra đột vươn lên là, những gen links trọn vẹn. Theo lí thuyết, với từng nào phép tắc lai nào là tại đây mang đến đời con cái với tỉ lệ thành phần phân li loại gen không giống tỉ lệ thành phần phân li loại hình ?

(1). AB/ab Dd x AB/ab dd

(2) Ab/aB Dd x aB/ab dd

(3) Ab/ab Dd x aB/ab dd

(4) AB/ab Dd x aB/ab dd

A.3

B. 2

Xem thêm: tính độ dài đoạn thẳng

C. 4

D.1

Câu 4:

Khi nói tới NST nam nữ ở gà, tuyên bố nào là sau đấy là đúng?

A.Trên vùng tương đương của NST nam nữ, gen phía trên NST X không tồn tại alen ứng bên trên NST Y.

B.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y đều ko đem gen.

C.Trên vùng tương đương của NST nam nữ X và Y, gen tồn bên trên trở nên từng cặp alen.

D.Trên vùng ko tương đương của NST nam nữ X và Y, những gen tồn bên trên trở nên từng cặp.

Câu 5:

Ở một loại thực vật, tính trạng độ cao cây tự nhị cặp gen A, a và B, b tương tác nằm trong gộp nằm trong quy lăm le, sự xuất hiện của từng alen trội A hoặc B đều thực hiện cây thấp lên đường 5 centimet, khi trưởng thành và cứng cáp cây tối đa với độ cao 200 centimet. Tính trạng hình dạng ngược tự một gen với nhị alen quy lăm le, nhập cơ alen D quy lăm le ngược tròn xoe trội trọn vẹn đối với alen d quy lăm le ngược lâu năm. Cho phép tắc lai (P): Aa BD/bd x Aa Bd/bD ở F1 nhận được số km cao 180 centimet, ngược tròn xoe cướp tỉ lệ thành phần 4,9375%. tường không tồn tại đột vươn lên là tuy nhiên xẩy ra hoạn gen ở cả phía 2 bên với tần số như nhau. Theo lý thuyết, với từng nào nhận định và đánh giá tiếp sau đây đích về phép tắc lai trên?

I. Tần số hoạn gen của (P) là 30%.

II. Tỉ lệ cây cao 180 centimet, ngược lâu năm ở F1 là một trong,5%.

III. Tỉ lệ cây cao 190 centimet, ngược tròn xoe ở F1 là 17,75%.

IV. Số cây cao 200 centimet, ngược tròn xoe ở F1 là 4,9375%.

V. Có 7 loại gen quy lăm le cây với độ cao 190 centimet, ngược tròn

A.3

B.2

C.4

D.1

Câu 6:

Ở một loại thực vật, sắc tố hoa chịu đựng sự tác dụng của 2 gen (A, a và B, b) phân li song lập. Alen A và B tác dụng đến việc tạo hình sắc tố hoa theo đòi sơ đồ:

Alen a, b không tồn tại tác dụng bên trên. Có từng nào phép tắc lai (P) nhằm F1 thể hiện tỉ lệ thành phần loại hình 1:1?

I. AABb x AAbb I

II. AABb x Aabb

III. AaBb x AAbb

IV. AABb x aabb

V. aaBb x Aabb

VI. AaBb x aabb

A. 3.

B. 5.

C. 6.

Xem thêm: đề thi toán thpt quốc gia 2022

D. 4.