thực dân pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa từ thời điểm nào

Câu hỏi:

05/02/2020 38,094

A. Đã dập tắt được cuộc khởi nghĩa Yên Thế.

Bạn đang xem: thực dân pháp bắt đầu tiến hành khai thác thuộc địa từ thời điểm nào

B. Đã hoàn mỹ cỗ máy cai trị ở Đông Dương.

C. Đã bịa đặt nền bảo lãnh lên toàn cỗ việt nam.

D. Đã cơ phiên bản bình quyết định được nước ta về quân sự chiến lược.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

- Cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất ở nước ta được triển khai từ thời điểm năm 1897 cho tới năm 1914.

Xét từng đáp án:

+ A: Khởi nghĩa Yên Thế năm 1913 Pháp mới nhất dập tắt được.

+ B: Sở máy cai trị ở Đông Dương vô khai quật nằm trong địa phen loại nhất Pháp mới nhất chính thức thiết kế và hoàn mỹ.

+ C: Sau Hiệp ước Hácmăng (1883) và Patơnốt (1884), Pháp đang được bịa đặt nền bảo lãnh lên toàn cỗ việt nam.

+ D: Sau Khi đang được cơ phiên bản bình quyết định được nước ta bởi vì quân sự chiến lược, thực dân Pháp chính thức tổ chức khai quật bên trên quốc gia tớ.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung này tại đây không thuộc đàng lối thay đổi của Trung Quốc kể từ 1978?

A. Lấy cải cách và phát triển kinh tế tài chính thực hiện trung tâm.

B. Tiến hành cải tân và Open.

C. Chuyển nền kinh tế tài chính plan hóa triệu tập quý phái nền kinh tế tài chính thị ngôi trường xã hội ngôi nhà nghĩa.

D. Thực hiện nay đàng lối “ba ngọn cờ hồng”.

Câu 2:

Mục chi tiêu đấu giành của quần chúng Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhì là gì?

A. Chống ngôi nhà nghĩa thực dân cũ, hóa giải dân tộc bản địa.

B. Chống cơ chế phân biệt chủng tộc A-pác-thai.

C. Chống cơ chế độc tài thân thiết Mỹ, đảm bảo an toàn song lập.

D. Chống thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.

Xem thêm: sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau đây không dùng để chế tạo tơ tổng hợp

Câu 3:

Từ năm 1973 cho tới năm 1991, điểm mới nhất vô quyết sách đối nước ngoài của Nhật Bản là

A. Chú trọng cải cách và phát triển mối liên hệ với những nước ở chống Đông Bắc Á.

B. Tăng cường mối liên hệ với những nước Khu vực Đông Nam Á, tổ chức triển khai ASEAN.

C. Chỉ quan tâm mối liên hệ với những nước Tây Âu và Nước Hàn.

D. Không còn chú ý liên minh với Mỹ và những nước Tây Âu.

Câu 4:

Kết ngược cuộc đấu giành giành song lập của những nước Khu vực Đông Nam Á vô năm 1945 bệnh tỏ

A. Điều khiếu nại khách hàng quan lại lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

B. Lực lượng vũ trang lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

C. Điều khiếu nại khinh suất lưu giữ tầm quan trọng ra quyết định.

D. Tầng lớp trung gian trá nhập vai trò nòng cột.

Câu 5:

Những vương quốc giành được song lập dân tộc bản địa nhanh nhất ở châu Phi sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhì là

A. Ănggôla và Môdămbích

B. Marốc và Xuđăng

C. Ai Cập và Libi

D. Angiêri và Tuynidi

Câu 6:

Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chủ yếu trị vì thế Nguyễn Ái Quốc biên soạn thảo đầu xuân năm mới 1930 trở nên qui định không bao giờ thay đổi vô quy trình điều khiển cách mệnh nước ta của Đảng tớ là gì?

A. Độc lập và tự tại.

B. Đoàn kết với giai cấp cho vô sản toàn cầu.

C. Tự vì thế đồng đẳng nhân ái.

Xem thêm: nước vôi trong + co2

D. Độc lập dân tộc bản địa, ruộng khu đất nông dân.