thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Bạn đang xem: thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn Báo Yến


Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN đem Điểm lưu ý này sau đây?

Cảnh quan lại cận xích đạo gió bấc.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét mướt xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió bấc.

D

Cảnh quan lại tương tự vùng ôn đới núi cao.

Chủ đề liên quan

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo gót phỏng cao ở VN biểu lộ rõ rệt qua quýt những trở thành phần

A

khí hậu, khu đất đai, loại vật.

B

sông ngòi, khu đất đai, nhiệt độ.

C

sinh vật, khu đất đai, sông ngòi.

D

khí hậu, loại vật, sông ngòi.

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở VN đem Điểm lưu ý là

A

các mon đều sở hữu sức nóng phỏng bên trên 28°C.

B

không đem mon này sức nóng phỏng bên dưới 25°C.

C

không đem mon này sức nóng phỏng bên trên 25°C.

D

chỉ đem 2 mon sức nóng phỏng bên trên 25°C.

Phát biểu này tại đây không cần là Điểm lưu ý của phần cương vực phía Bắc nước ta?

A

Trong năm mang 1 mùa ướp lạnh.

B

Thời tiết thông thường biểu diễn trở nên phức tạp.

C

Có một mùa thô thâm thúy kéo dãn dài.

D

Biên phỏng sức nóng phỏng khoảng năm rộng lớn.

Phát biểu này tại đây không đích thị với nhiệt độ của phần cương vực phía Nam nước ta?

A

Biên phỏng sức nóng phỏng khoảng năm rộng lớn.

B

Nhiệt phỏng khoảng năm bên trên 25o

C

C. Phân hóa nhị mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

D

Nền sức nóng phỏng thiên về nhiệt độ xích đạo.

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên tiêu biểu vượt trội cho tới vùng cương vực phía Bắc là đới rừng

Ở vùng cương vực phía Bắc, bộ phận loại cướp ưu thế là

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên tiêu biểu vượt trội cho tới vùng cương vực phía Nam là

A

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió bấc.

B

rừng cận xích đạo gió bấc.

Thành phần loại cướp ưu thế tại đoạn cương vực phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam đa phần vì

A

có nền sức nóng phỏng thấp rộng lớn.

B

có nền sức nóng phỏng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở VN đa phần do

A

mạng lưới sông ngòi dày quánh rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

Xem thêm: bài tập về thì hiện tại tiếp diễn

nguồn nước ngầm đa dạng và phong phú rộng lớn.

D

ảnh tận hưởng của gió bấc Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân thiết nhị điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên đa phần do

A

tác động của gió bấc và phía những sản phẩm núi.

B

độ cao địa hình và tác động của hải dương.

C

ảnh tận hưởng của hải dương và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những sản phẩm núi.

Ở nước tao, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa nhộn nhịp đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa nhộn nhịp đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu bởi gió mùa Đông Bắc.

Vùng phía Nam VN không đem đai ôn đới gió bấc bên trên núi vì

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không đem gió bấc Đông Bắc sinh hoạt.

Biểu hiện tại này tại đây không thể hiện tại sự không giống nhau về nhiệt độ thân thiết nhị miền Nam, Bắc?

Biên phỏng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam đa phần do

A

gần chí tuyến, đem dông tố Tín phong.

B

có mùa ướp lạnh, địa hình thấp.

C

có dông tố fơn Tây Nam, địa hình cao.

D

gần chí tuyến, đem mùa ướp lạnh.

Thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc - Nam không phải bởi nguyên vẹn nhân này sau đây?

A

Các sản phẩm núi được bố trí theo hướng tây - nhộn nhịp.

B

Lãnh thổ rộng lớn rộng rãi 70 kinh tuyến.

C

Lãnh thổ trải lâu năm khoảng tầm 150 vĩ tuyến.

D

Phạm vi sinh hoạt gió bấc Đông Bắc.

Khí hậu thoáng mát, nhiệt độ tăng cùng theo với khu đất feralit đem mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa gió bấc bên trên núi ở VN vẫn tạo ra thuận tiện cho

A

các loài loại vật kể từ phương Nam thiên di lên.

B

rừng cận xích đạo lá rộng lớn cải tiến và phát triển mạnh.

C

quá trình feralit ra mắt với độ mạnh mạnh.

D

rừng cận sức nóng lá rộng lớn và lá kim cải tiến và phát triển.

Gió mùa Tây Nam cho tới sớm rộng lớn đã trải cho tới điểm Nam Tây Bắc có

A

mùa hạ cho tới sớm rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

B

mùa hạ ngắn lại hơn nữa ở vùng núi Đông Bắc.

C

mùa hạ cho tới muộn rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

D

mùa hạ kết đôn đốc sớm rộng lớn vùng Đông Bắc.

Sự phân loại mùa nhiệt độ trở thành mùa mưa và mùa thô tại đoạn cương vực phía Nam đặc trưng rõ rệt kể từ vĩ độ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN đem Điểm lưu ý này sau đây?

A

Cảnh quan lại cận xích đạo gió bấc.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét mướt xung quanh năm.

C

Xem thêm: chủ thể trữ tình là gì

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió bấc.

D

Cảnh quan lại tương tự vùng ôn đới núi cao.