thi thử thpt quốc gia 2022

Để sẵn sàng cực tốt mang lại kỳ ganh đua Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc 2022, Greenwich nước Việt Nam share với chúng ta tuyển chọn luyện 62 đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc những môn

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán

Bạn đang xem: thi thử thpt quốc gia 2022

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán Số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Toán số 6

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Văn số 7

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Anh số 7

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Lý số 7

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Hóa số 7

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sinh số 7

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Sử số 6

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn Địa Lý số 7 

Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD

Xem thêm: đề đánh giá năng lực

 1. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 1
 2. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 2
 3. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 3
 4. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 4
 5. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 5
 6. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 6
 7. Đề ganh đua demo Tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 Môn GDCD số 7

Năm 2022 Greenwich Việt Nam tuyển trực tiếp trải qua những mẫu mã xét tuyển chọn sau:

1. Kết trái ngược học tập bạ THPTThí sinh vừa lòng 01 vô 02 ĐK sau:

 • Điểm khoảng cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 kể từ 7.0 trở lên trên.
 • Điểm khoảng cả năm lớp 11; hoặc học tập kỳ I lớp 12; hoặc cả năm lớp 12 của một trong những thân phụ môn Toán, Tiếng Anh, Tin học tập kể từ 7.5 trở lên trên.

2. Kết trái ngược ganh đua chất lượng tốt nghiệp THPTĐiểm trúng tuyển chọn dự con kiến công tía sau thời điểm sở hữu thành quả kỳ ganh đua.

 • Xét tuyển chọn thành quả chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông tổng hợp 3 môn với mọi khối A, B, C, D, H, V (theo tổng hợp môn từng khối được Sở giáo dục và đào tạo & Đào tạo nên quy toan, ko nhân hệ số).

3. Kết trái ngược bài xích ganh đua nhận xét năng lượng của Đại học tập Quốc gia Hà Nội Thủ Đô và Đại học tập Quốc gia TP TP HCM. Cụ thể:

 • Điểm ganh đua kể từ 650/1200 với thành quả bài xích ganh đua nhận xét năng lượng của Đại học tập Quốc gia TP HCM

4. Chương trình học tập bên trên quốc tế và Chương trình quốc tế: Thí sinh vừa lòng 01 trong số điều kiện:

 • Chứng chỉ Tú tài nâng lên A level của Cambridge
 • Bằng tú tài Quốc tế IB
 • Tốt nghiệp trung học phổ thông và sở hữu điểm SAT 1 còn thời hạn kể từ 800 điểm trở lên
 • Bằng chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông ở những nước khác

5. Chương trình ĐH bên trên nước Việt Nam và ở nước ngoài:

 • Thí sinh là SV những ngôi trường ĐH bên trên nước Việt Nam hoặc quốc tế ở trong số bảng xếp thứ hạng ngôi trường ĐH quốc tế đáng tin tưởng.

Các tình huống đặc trưng sẽ tiến hành tổ chức triển khai nhận xét riêng rẽ tự hội đồng tuyển chọn sinh.

Xem thêm: đoàn thuyền đánh cá phân tích

Bước lịch sự năm loại 13 trong những việc huấn luyện và đào tạo công tác ĐH chuẩn chỉnh Vương Quốc Anh, Greenwich nước Việt Nam thay đổi công tác học tập trọn vẹn lịch sự công tác 3+0 thường xuyên ngành nâng lên kể từ Đại học tập Greenwich, Vương Quốc Anh, và đi vào hoạt động và sinh hoạt một số hạ tầng mới mẻ.

Các thường xuyên ngành khơi tạo:

 • Công nghệ thông tin
 • Thiết kế tiếp đồ dùng họa
 • Quản trị Kinh doanh
 • Quản trị Truyền thông
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị Sự kiện 

ĐĂNG KÝ NGAY