theo yêu cầu của quy luật giá trị

Câu hỏi:

11/02/2020 16,831

Bạn đang xem: theo yêu cầu của quy luật giá trị

Theo đòi hỏi của quy luật độ quý hiếm, phép tắc ngang giá bán Tức là sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B ngang nhau về?

B. mức độ tuyên chiến đối đầu bên trên thị ngôi trường. 

D. thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án D

Theo SGK GDCD lớp 11 trang 29 thì vô lưu thông, bên trên thị ngôi trường việc trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa cũng nên dựa vào hạ tầng thời hạn làm việc xã hội quan trọng. Nói cách tiếp theo, phải nhờ theo đuổi phép tắc ngang giá bán. Điều cơ Tức là thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra rời khỏi sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B cân nhau thì bọn chúng được trao thay đổi cùng nhau. Vậy đáp án thực sự thời hạn làm việc xã hội quan trọng nhằm tạo ra sản phẩm & hàng hóa A và sản phẩm & hàng hóa B.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi mặt mũi tích cực kỳ của quy luật độ quý hiếm là

A. người tạo ra rất có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm & hàng hóa. 

B. người tạo ra càng ngày càng phong phú. 

C. kích ứng lực lượng tạo ra, năng suất làm việc tăng. 

D. người chi tiêu và sử dụng mua sắm được sản phẩm & hàng hóa rẻ rúng.

Câu 2:

Nội dung này sau đây không phải là tác dụng của quy luật giá bán trị?

A. Thực hiện nay độ quý hiếm dùng và độ quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa. 

B. Phân hóa nhiều nghèo khó trong số những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa. 

C. Điều tiết tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa. 

D. Kích mến lực lượng tạo ra cách tân và phát triển và năng suất làm việc tạo thêm.

Câu 3:

Quy luật tài chính cơ phiên bản của tạo ra và trao thay đổi sản phẩm & hàng hóa là quy luật nào?

A. Quy luật tài chính.

B. Quy luật tuyên chiến đối đầu.

C. Quy luật cung và cầu.

Xem thêm: đơn vị đo điện trở là

D. Quy luật độ quý hiếm.

Câu 4:

Giá cả sản phẩm & hàng hóa bên trên thị ngôi trường ko thay đổi, năng suất làm việc tăng thực hiện mang lại

A. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa hạn chế và ROI hạn chế. 

B. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và ROI hạn chế. 

C. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa tăng và ROI tăng. 

D. lượng độ quý hiếm của một sản phẩm & hàng hóa hạn chế và ROI tăng.

Câu 5:

Giá trị xã hội của sản phẩm hoá được xác lập vô ĐK sản xuất

A. điều đặc biệt.

B. Trung bình.

C. Tốt.

D. Xấu.

Câu 6:

Quy luật độ quý hiếm quy lăm le vô tạo ra từng sản phẩm & hàng hóa thể hiện như vậy nào?

A. Giá cả < độ quý hiếm. 

B. Thời gian tham làm việc riêng biệt > Thời gian tham làm việc xã hội quan trọng. 

C. Giá cả = độ quý hiếm. 

D. Thời gian tham làm việc riêng biệt nên thích hợp thời hạn làm việc xã hội quan trọng.

Câu 7:

Quy luật độ quý hiếm thay đổi tạo ra và lưu thông sản phẩm & hàng hóa trải qua nhân tố này bên dưới đây?

A. Số số lượng hàng hóa bên trên thị ngôi trường.

B. Nhu cầu của những người tạo ra. 

C. Giá cả thị ngôi trường.

Xem thêm: cao đẳng kinh tế đối ngoại điểm chuẩn

D. Nhu cầu của những người chi tiêu và sử dụng.