theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(sachxua.edu.vn)

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng dân chúng quy quyết định nguyên lý, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

* Nguyên tắc vứt phiếu

1. Mỗi cử tri với quyền vứt một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và vứt một phiếu bầu đại biểu Hội đồng dân chúng tương ứng với mỗi cung cấp Hội đồng dân chúng.

2. Cử tri cần tự động bản thân, cút bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy quyết định bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử cần xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động ghi chép được phiếu bầu thì nhờ người không giống ghi chép hộ, tuy nhiên cần tự động bản thân vứt phiếu; người ghi chép hộ cần bảo vệ kín đáo phiếu bầu của cử tri. Trường ăn ý cử tri vì như thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm nhập hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri nhức nhức, già nua yếu đuối, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới địa điểm ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời nhốt, người đang được chấp hành giải pháp đi vào hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần tuy nhiên trại tạm thời nhốt, hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần ko tổ chức triển khai điểm bỏ thăm riêng biệt hoặc cử tri là kẻ hiện giờ đang bị tạm thời lưu giữ tận nhà tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời nhốt, căn nhà tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ cần, hạ tầng cai nghiện cần nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử.

5. Khi cử tri ghi chép phiếu bầu, không có bất kì ai được coi, cho dù là member Tổ bầu cử.

6. Nếu ghi chép lỗi, cử tri với quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

7. Khi cử tri bỏ thăm hoàn thành, Tổ bầu cử với trách móc nhiệm đóng góp vết “Đã vứt phiếu” nhập thẻ cử tri.

Xem thêm: từ viết tắt tiếng anh

8. Mọi người cần tuân theo dõi nội quy chống bỏ thăm.

* Thời gian trá vứt phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình địa hạt, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể ra quyết định mang lại chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết thúc giục muộn rộng lớn tuy nhiên ko được vượt lên trên 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước khi bỏ thăm, Tổ bầu cử cần đánh giá hòm phiếu trước sự việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm cần được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện loại gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải tạo lập tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, đúng lúc report mang lại Ban bầu cử, bên cạnh đó cần với những giải pháp quan trọng nhằm việc bỏ thăm được kế tiếp.

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 0 nhập 0 tấn công giá

Click nhằm Reviews bài bác viết

Xem thêm: tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông