theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 38,550

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

A. từng gửi gắm tử chứa chấp cặp yếu tố DT của phụ vương và u, tuy nhiên không tồn tại sự trộn lẫn.

B. mỗi gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của phụ vương hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi gửi gắm tử đều có một yếu tố DT của phụ vương và u.

D. từng gửi gắm tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của phụ vương hoặc của u.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Theo ý niệm về gửi gắm tử trong sáng của Menđen, khung người lai F1 khi tạo ra gửi gắm tử thì từng gửi gắm tử chỉ có một yếu tố DT của phụ vương hoặc mẹ

Mỗi gửi gắm tử CHỈ chứa chấp một trong các 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ phụ vương hoặc xuất xứ kể từ u. Như vậy được sinh học tập tân tiến phân tích và lý giải qua chuyện quy trình hạn chế phân

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này sau đó là sai khi nói tới hiện tượng kỳ lạ link gen

A. Liên kết gen đáp ứng sự DT vững chắc và kiên cố của tập thể nhóm gen quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group gen link của một loại thông thường vì chưng con số NST nhập cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các gen bên trên và một NST DT cùng với nhau tạo ra trở nên một group gen liên kết

D. Liên kết gen (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện tại biến hóa dị tổ hợp

Câu 2:

Cho quy tắc lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết gen trội là trội trọn vẹn, từng gen qui quyết định 1 tính trạng, không tồn tại đột biến hóa đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đó là đích thị với quy tắc lai trên:

(1) tỉ lệ thành phần đời con cái đem loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo ra trở nên là 32.

(3) tỉ lệ thành phần loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại gen được tạo ra thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 3:

Ở một loại động vật hoang dã, cho thấy thêm từng gen quy quyết định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, nhập quy trình hạn chế phân tiếp tục xẩy ra hoạn gen ở cả nhị nam nữ và tần số như nhau. Xét quy tắc lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY chiếm được F1 đem tỉ lệ thành phần loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên cướp tỉ lệ thành phần 4%. lõi ko xẩy ra đột biến hóa, sự biểu thị của loại gen ko dựa vào môi trường thiên nhiên. Theo lí thuyết, trong những Kết luận sau, đem từng nào Kết luận sai?

Xem thêm: đại học nam cần thơ điểm chuẩn

(1) Tại F1, những thành viên đem loại hình trội về nhị nhập phụ vương tính trạng bên trên cướp tỉ lệ thành phần 30%.

(2) Trong tổng số thành viên loại F1, những thành viên đem loại gen đồng thích hợp cướp tỉ lệ thành phần 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, đem tối nhiều 15 loại gen quy quyết định loại hình đem phụ vương tính trạng trội.

(4) Tại giới loại F1, đem tối nhiều 6 loại gen dị thích hợp.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Ở một loại thực vật, mang lại cây thân ái cao tự động thụ phấn, đời F1 chiếm được 2 loại loại hình với tỉ lệ thành phần 9 cây thân ái cao: 7 cây thân ái thấp mang lại toàn bộ những cây thân ái cao F1 gửi gắm phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào đem loại gen như sau AB//ab DE//dE HhGgXY hạn chế phân sinh tinh dịch thực tiễn số gửi gắm tử tối nhiều tuy nhiên những tế bào hoàn toàn có thể đưa đến. lõi tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ hoạn thân ái gen A và a; thân ái D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng sắc tố phân tử tự 2 gen quy quyết định, từng gen đều phải sở hữu 2 alen, DT theo đòi tương tác nằm trong gộp. Trong loại gen đem 4 alen trội quy quyết định red color đậm, 3 alen trội quy quyết định red color vừa phải, 2 alen trội quy quyết định red color nhạt nhẽo, 1 alen trội quy quyết định màu sắc hồng, không tồn tại alen trội quy quyết định white color. Tính trạng độ cao cây tự một gen đem 2 alen quy quyết định, tính trạng thân ái cao trội trọn vẹn đối với tính trạng thân ái thấp. Các gen này phía trên những NST thông thường không giống nhau. lõi rằng ko xẩy ra đột biến hóa. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho cây dị thích hợp 3 cặp gen gửi gắm phấn cùng nhau, đời con cái hoàn toàn có thể chiếm được tối nhiều 10 loại hình.

II. Cây cao, đỏ chót vừa phải đem 3 loại gen không giống nhau.

III. Cho cây dị thích hợp 3 cặp gen (P) gửi gắm phấn cùng nhau chiếm được F1. Nếu cho những cây hồng, thân ái thấp ở F1 gửi gắm phấn tình cờ, đời con cái đem loại hình thân ái thấp, phân tử White cướp tỉ lệ thành phần 25%.

IV. Cho cây dị thích hợp 3 cặp gen tự động thụ phấn, đời con cái loại hình thân ái cao, hoa đỏ chót vừa phải cướp tỉ lệ thành phần 18,75%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

Xem thêm: phân tích 2 khổ thơ đầu bài viếng lăng bác

D. 2.