thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

Câu hỏi:

05/02/2020 29,850

Bạn đang xem: thành phần nào sau đây không thuộc operon lac

A. Các ren cấu tạo (Z, Y, A)

C. Gen điều hoà (R)

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Thành phần này tại đây không thuộc opêron Lac là Gen điều hoà (R).

Gen điều tiết R phía trên một địa điểm không giống, ko gộp công cộng nhập cụm Operon Lac

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hình thức điều tiết sinh hoạt của operon Lac, sự khiếu nại này tại đây ra mắt cả Khi môi trường xung quanh với lactozo và Khi môi trường xung quanh không tồn tại laztozo?

A. Một số phân tử lactozo link với protein ức chế

B. ARN polimeraza link với vùng phát động của operon Lac và tổ chức phiên mã

C. Các ren cấu tạo Z, Y, A phiên mã hóa đưa đến những phân tử mARN tương ứng

D. Gen điều tiết R tổ hợp protein ức chế

Câu 2:

Điều hòa sinh hoạt ren của loại vật nhân sơ đa số xẩy ra ở giai đoạn

A. sau phiên mã

B. dịch mã

C. sau dịch mã

D. phiên mã

Câu 3:

Nguyên tắc bổ sung cập nhật được thể hiện tại nhập hình thức tự động nhân song của ADN là

A. A link U ; G link X

Xem thêm: các dạng toán cơ bản lớp 2

B. A link X ; G link T

C . A link T ; G link X

D. A link U ; T link A ; G link X ; X link G

Câu 4:

Trình tự động nuclêôtit đặc trưng của một opêron nhằm enzim ARN-polimeraza phụ thuộc vào phát động quy trình phiên mã được gọi là

A. ren điều hòa

B. vùng vận hành

C. vùng mã hoá

D. vùng khởi động

Câu 5:

Khi nói tới đột biến chuyển hòn đảo đoạn NST, tuyên bố này sau đây sai?

A. Một số thể đột biến chuyển đem NST bị hòn đảo đoạn rất có thể thực hiện hạn chế kỹ năng sinh sản

B. Sự bố trí lại những ren vì thế hòn đảo đoạn góp thêm phần đưa đến mối cung cấp vật liệu mang lại quy trình tiến bộ hoá

C. Đoạn NST bị hòn đảo luôn luôn nằm tại đầu mút hoặc thân ái NST và ko đem tâm động

D. Đảo đoạn NST thực hiện thay cho thay đổi trình tự động phân bổ những ren bên trên NST, vậy nên sinh hoạt của ren rất có thể bị thay cho đổi

Câu 6:

Loại axit nuclêic với tính năng vận trả axit amin nhập quy trình dịch mã là

A. ADN

B. mARN

C. tARN

Xem thêm: phân tích bài ai đã đặt tên cho dòng sông

D. rARN