thành phần chính của quặng photphorit

Câu hỏi:

13/08/2019 45,675

Bạn đang xem: thành phần chính của quặng photphorit

A. Ca3(PO4)2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của supephotphat kép là

A. CaHPO4.

B. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

C. KH2PO4.

D. Ca(H2PO4)2.

Câu 2:

Trong công nghiệp, người tớ thông thường pha chế N2 từ

A. amoni nitrat.

B. không gian.

C. axit nitric.

D. amoniac.

Câu 3:

Cho Fe tính năng với HNO3 đặc rét nhận được khí X làm nên màu nâu đỏ hỏn. Khí X là:

A. N2

B. N2O

Xem thêm: tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại

C. NO

D. NO2

Câu 4:

Khi cho tới Cu tính năng với hỗn hợp chứa chấp H2SO4 loãng và NaNO3. Vai trò của NaNO3 trong phản xạ là:

A. Chất khử

B. Môi trường

C. Chất xúc tác

D. Chất oxi hóa

Câu 5:

Cấu hình electron của vẹn toàn tử nitơ là

A. 1s22s32p3.

B. 1s22s22p4

C. 1s22s22p3

D. 1s22s22p5

Câu 6:

Trong công nhiệp HNO3 được pha chế tự cách

A. Hấp thụ bên cạnh đó khí NO2 và O2 nhập H2O

B. Hấp thụ khí N2 nhập H2O

C. Cho dung hỗn hợp HCl phản xạ với hỗn hợp KNO3

Xem thêm: nhật bản thuộc khu vực nào của châu á

D. Cho O2 phản xạ với khí NH3.