thành phần chính của phân đạm urê là

Câu hỏi:

09/04/2021 15,932

Bạn đang xem: thành phần chính của phân đạm urê là

C. (NH2)2CO

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Thành phần chủ yếu của đạm ure là (NH2)2CO

Đáp án hãy chọn là: C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loại đạm này tại đây được gọi là đạm 2 lá?

A. NaNO3

B. NH4NO3

C. Ca(NO3)2

D. (NH4)2CO3

Câu 2:

Trong dân lừa lọc thông thường lưu truyền kinh nghiệm tay nghề "mưa rào tuy nhiên với giông sấm là được thêm đạm trời rất tuyệt mang lại cây trồng". Vậy đạm trời chứa chấp bộ phận nhân tố đủ dinh dưỡng nào?

A. Photpho

B. Silic

C. Kali

D. Nitơ

Câu 3:

Nhận xét này tại đây đúng?

A. Amophot là phân lếu láo hợp

B. Độ đủ dinh dưỡng của phân đạm được xem vì thế dung lượng %N vô phân đạm

Xem thêm: kinh vu lan và báo hiếu

C. Phân đạm cung ứng nhân tố đủ dinh dưỡng là K mang lại cây trồng

D. Độ đủ dinh dưỡng của phân lân được xem vì thế dung lượng %P vô phân lân

Câu 4:

Phân kali cung ứng kali mang lại cây bên dưới dạng ion:

A. NO3- và NH4+

B. K+

C. photphat (PO43-)

D. K+ và NH4+

Câu 5:

Để hạn chế chừng chua của khu đất, lân cận việc dùng vôi, người tao hoàn toàn có thể dùng một loại phân bón. Phân bón này tại đây với kĩ năng thực hiện hạn chế chừng chua của đất?

A. NH4NO3 (đạm nhị lá)

B. Ca3(PO4)2 (lân tự động nhiên)

C. KCl (phân kali)

D. Ca(H2PO4)2 (supe photphat kép)

Câu 6:

Phân bón này tại đây thực hiện tăng cường độ chua của khu đất ?

A. KCl

B. NH4NO3

C. NaNO3

Xem thêm: đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại

D. K2CO3