than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 10-04-2022

Bạn đang xem: than nâu tập trung nhiều nhất ở vùng nào sau đây


Chia sẻ bởi: Vũ Huyền Như


Than nâu triệu tập tối đa ở vùng nào là sau đây?

Đồng bằng sông Cửu Long.

D

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Chủ đề liên quan

Địa hình núi cao triệu tập đa số ở chống nào là sau đây?

Vùng núi nào là tại đây nằm trong lòng sông Hồng và sông Cả?

Đặc điểm nổi trội của địa hình vùng núi Đông Bắc là

A

có những cao nguyên trung bộ phụ vương dan, xếp tầng.

B

núi thấp cướp ưu thế, phía vòng cung.

C

có những khối núi cao và đò sộ nhất việt nam.

D

có 3 mạch núi phía tây-bắc - đông đúc nam giới.

Khu vực nào là tại đây ở Đồng vì như thế sông Cửu Long triệu tập nhiều than thở bùn nhất?

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhị đầu, thấp trũng ở thân ái là của vùng núi nào là sau đây?

Phát biểu nào là tại đây không đúng với dải đồng vì như thế ven bờ biển miền Trung?

A

Biển nhập vai trò tạo hình đa số.

B

Đất thông thường nghèo khó, đem không nhiều phù tụt xuống sông.

C

Ở thân ái có rất nhiều vùng trũng to lớn.

D

Hẹp ngang và bị những sản phẩm núi phân chia tách.

Địa hình của vùng núi Tây Bắc việt nam đem điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Chủ yếu đuối là gò núi thấp, phía tây-bắc - đông đúc nam giới.

B

Địa hình tối đa nước, phía tây-bắc - đông đúc nam giới.

C

Có sự bất đối xứng rõ rệt rệt thân ái nhị sườn Đông - Tây.

D

Thấp và hẹp ngang, nâng lên ở nhị đầu, thấp ở thân ái.

Vùng Đồng vì như thế sông Hồng việt nam không có điểm lưu ý nào là sau đây?

A

Vùng khu đất nhập đê được bồi che đậy thường niên.

B

Địa hình cao ở rìa phía tây và tây-bắc.

C

Có khối hệ thống đê ven sông nhằm ngăn lũ.

D

Bề mặt mũi đồng vì như thế bị phân chia tách trở thành nhiều dù.

Vùng núi đem những thung lũng sông nằm trong phía Tây Bắc - Đông Nam nổi bật là

Nơi đem thềm châu lục hẹp nhất việt nam nằm trong vùng biển cả của khu vực vực

Đặc điểm nào là tại đây không chính với địa hình Việt Nam?

A

Đồi núi cướp phần rộng lớn diện tích S.

B

Hầu không còn là địa hình núi cao.

C

Có sự phân bậc rõ rệt rệt bám theo phỏng cao.

D

Địa hình vùng nhiệt đới gió mùa gió bấc.

Hướng nghiêng công cộng của địa hình việt nam là

Biểu hiện nay nào là tại đây minh chứng địa hình núi việt nam nhiều dạng?

Xem thêm: cần cù bù thông minh

A

có những cao nguyên trung bộ bazan xếp tầng và cao nguyên trung bộ đá vôi.

B

có núi cao, núi thấp, núi khoảng, đấm nguyên vẹn, cao nguyên trung bộ.

C

bên cạnh những sản phẩm núi cao, hoành tráng, có rất nhiều núi thấp.

D

nước tao vừa vặn đem núi, đem gò, vừa vặn đem sông và biển cả.

Vòng cung là phía chủ yếu và nổi bật nhất của

C

khối núi rất rất Nam Trung Sở.

Đặc điểm như thể nhau đa số nhất thân ái địa hình chào bán bình nguyên vẹn và gò trung du là

A

bị phân chia tách tự tác dụng của loại chảy.

B

nằm đem tiếp thân ái miền núi và đồng vì như thế.

C

có cả khu đất phù tụt xuống cổ lộn khu đất đỏ rực phụ vương dan.

D

độ cao khoảng chừng kể từ 100m cho tới 200m.

Đất đai ở vùng ven bờ biển miền Trung thông thường nghèo khó đủ chất, nhiều cát, không nhiều phù tụt xuống sông đa số do

A

cát sông miền Trung ngắn ngủn và rất rất nghèo khó phù tụt xuống.

B

bị xói sút, cọ trôi mạnh nhập ĐK mưa nhiều.

C

đồng vì như thế nằm tại chân núi, nhận nhiều cát sỏi trôi xuống.

D

trong sự tạo hình đồng vì như thế, biển cả nhập vai trò đa số.

So với chống Đông Bắc, chống Tây Bắc việt nam có

A

trữ năng thủy năng lượng điện to hơn.

B

khoáng sản đa dạng rộng lớn.

C

cơ sở vật hóa học, hạ tầng chất lượng rộng lớn.

D

nhiều trung tâm công nghiệp rộng lớn.

Nhận quyết định nào là tại đây không đúng về thế mạnh mẽ của chống đồng vì như thế ở nước ta?

A

Tập trung những thành phố Hồ Chí Minh, những khu vực công nghiệp.

B

Các sông đem trữ năng thủy năng lượng điện rộng lớn.

C

Phát triển giao thông vận tải vận tải đường bộ đường đi bộ, đàng sông.

D

Thuận lợi mang đến cách tân và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa.

Đặc điểm nào là tại đây không nên của sông ngòi miền Trung nước ta?

B

Chế phỏng nước thất thông thường.

Thuận lợi nào là tại đây không nên là đa số của chống đồng vì như thế ở nước ta?

A

Là hạ tầng nhằm cách tân và phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa.

B

Cung cấp cho một số trong những mối cung cấp lợi về thủy sản, lâm thổ sản.

C

Xem thêm: tính chu vi tam giác lớp 3

Phát triển mạnh cây lâu năm lâu năm ngày.

D

Tập trung những khu vực công nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh.