take up nghĩa là gì

Bản dịch của "take up" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: take up nghĩa là gì

Bản dịch

EN

take up sth {động từ} [thành ngữ]

volume_up

bắt đầu làm việc như một thói quen hoặc thú vui

bắt đầu vị trí mới trong công việc

EN

take up one's time {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "take up" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

to take up sth

bắt đầu thao tác gì như 1 thói thân quen hoặc thú phấn chấn

Xem thêm: đề thi anh thpt quốc gia 2022

to take up sth

bắt đầu địa điểm mới mẻ nhập việc làm

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "take up" nhập một câu

It may take up to tướng several months, however, for this to tướng happen.

They take up base in an underground hideout in the sewers.

Larger ones can take up to tướng two years.

While there, she had a seminal moment that turned her to tướng feminism and inspired her to tướng take up performing.

Xem thêm: đặt câu có hình ảnh so sánh

Most eggs hatch within the next three days, but some may take up to tướng one month.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "take up":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "take up" nhập giờ đồng hồ Việt