tác giả hồ chí minh

1. Tiểu sử

- Xì Gòn (19/05/1890 – 02/09/1969), thương hiệu khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.

Bạn đang xem: tác giả hồ chí minh

- Quê quán: Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An.

- Gia đình: mái ấm Nho túng, thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, u là Hoàng Thị Loan.

- Quá trình sinh hoạt cơ hội mạng:

+ Năm 1911, đi ra đi kiếm lối cứu giúp nước.

+ Hoạt động cách mệnh ở nhiều nước: Pháp, Trung Quốc, Thái Lan…

+ Ngày 3-2-1930, xây dựng Đảng nằm trong sản VN.

+ Năm 1941, quay trở lại nước, chỉ huy trào lưu cách mệnh nội địa.

+ Tháng 8-1942, lịch sự Trung Quốc nhằm giành thủ sự viện trợ của quốc tế, bị tổ chức chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt nhốt cho tới mon 9-1943.

+ Ra tù, Người quay trở lại nước, chỉ huy trào lưu cách mệnh, tiến bộ cho tới tổng khởi nghĩa mon 8-1945.

+ Ngày 2-9-1945, phát âm bạn dạng tuyên ngôn song lập, khai sinh đi ra nước VN dân công ty nằm trong hòa, lưu giữ dùng cho Chủ tịch nước.

+ Lãnh đạo quần chúng nhập nhị cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

→ Là vị lãnh tụ tài phụ vương, vĩ đại, danh nhân văn hóa truyền thống trái đất. 

2. Sự nghiệp văn học

a. Quan điểm sáng sủa tác

- Người coi văn học tập là một trong những tranh bị võ thuật đáp ứng cho việc nghiệp cách mệnh.

Xem thêm: tin học 6 kết nối tri thức

- Luôn chú ý tính trung thực và tính dân tộc bản địa.

- Luôn xem xét cho tới mục tiêu và đối tượng người dùng tiêu thụ nhằm đưa ra quyết định nội dung và mẫu mã của kiệt tác.

b. Di sản văn học

- Văn chủ yếu luận: Bản án cơ chế thực dân Pháp (1925), Tuyên ngôn song lập (1945), Lời lôi kéo cả nước kháng chiến (1946), Không đem gì quý rộng lớn song lập tự động do (1966)…

- Truyện và kí: Pari (1922), Lời phàn nàn thưa của bà Trưng Trắc (1922), Con người biết mùi hương hun khói (1922), Vi hành (1923), Những trò lố Hay những Va-ren và Phan Bội Châu (1925), Nhật kí chìm tàu (1931), Vừa chuồn lối một vừa hai phải kể chuyện (1963)…

- Thơ ca:

+ Tác phẩm chính: Nhật kí nhập tù (viết nhập thời hạn bị giam giữ nhập mái ấm lao Tưởng Giới Thạch kể từ 1942-1943), chùm thơ viết lách ở Việt Bắc kể từ 1941 - 1945.

→ Di sản văn học tập rộng lớn lao về tầm vóc, đa dạng và phong phú về chuyên mục và nhiều chủng loại về phong thái.

c. Phong cơ hội nghệ thuật

- Thống nhất:

+ Về mục tiêu sáng sủa tác, ý kiến sáng sủa tác, phép tắc sáng sủa tác.

+ Về cơ hội viết lách ngắn ngủn gọn gàng.

- Đa dạng:

+ Văn chủ yếu luận: ngắn ngủn gọn gàng, ngắn gọn xúc tích, lập luận ngặt nghèo, lý lẽ gang thép, minh chứng thuyết phục, nhiều tính bút chiến, phối kết hợp thuần thục mạch luận lý với mạch xúc cảm, giọng điệu uyển gửi.

Xem thêm: ca3(po4)2 ra h3po4

+ Truyện và kí tiến bộ, nhiều tính võ thuật, thẩm mỹ trào phúng sắc bén, nhẹ dịu, hóm hỉnh tuy nhiên rạm thúy, sâu sắc cay.

+ Thơ ca: thơ tuyên truyền cách mệnh mộc mạc, giản dị, dễ dàng ghi nhớ, dễ dàng thuộc; thơ thẩm mỹ phối kết hợp hài hòa và hợp lý thân mật nhân tố cổ xưa với nhân tố tiến bộ, cô ứ, ngắn gọn xúc tích. 

Loigiaihay.com