sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

Câu hỏi:

28/08/2020 31,067

Bạn đang xem: sự xâm nhập chất khoáng chủ động phụ thuộc vào

A. Gradien mật độ hóa học tan

C. Trao thay đổi hóa học của tế bào

D. Cung cấp cho năng lượng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là D

Sự bú khoáng dữ thế chủ động của tế bào dựa vào hầu hết vô tích điện được cung cấp

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần rộng lớn những dưỡng chất được hít vào vô cây một cơ hội dữ thế chủ động được ra mắt theo dõi công thức nào?

A. Vận trả kể từ điểm với mật độ cao cho tới điểm với mật độ thấp ở rễ cần thiết không nhiều năng lượng

B. Vận trả kể từ điểm với mật độ cao cho tới điểm với mật độ thấp ở rễ

C. Vận trả kể từ điểm với mật độ thấp cho tới điểm với mật độ cao ở rễ ko cần thiết tiêu tốn năng lượng

D. Vận trả kể từ điểm với mật độ thấp cho tới điểm với mật độ cao ở rễ cần thiết tiêu tốn năng lượng

Câu 2:

Nước lên đường vô mạch mộc theo dõi con phố gian dối bào cho tới nội phân bì thì trả thanh lịch con phố tế bào hóa học vì

A. Tế bào nội phân bì với đai caspari ngấm nước nên nước vận chuyển sang được

B. Tế bào nội phân bì ko ngấm nước nên nước ko vận chuyển sang được

C. Nội phân bì với đai caspari ko ngấm nước nên nước ko ngấm qua quýt được

D. Áp suất thấm vào của tế bào nội phân bì thấp nên nước nên dịch chuyển thanh lịch con phố khác

Câu 3:

Sự bú khoáng thụ động của tế bào dựa vào hầu hết vào

A. Hoạt động trao thay đổi chất

Xem thêm: giá trị cực đại là x hay y

B. Chênh nghiêng mật độ ion

C. Cung cấp cho năng lượng

D. Hoạt động thẩm thấu

Câu 4:

Nước và ion khoáng được hít vào vô mạch mộc của rễ qua quýt con phố nào?

A. Con lối qua quýt trở thành tế bào -  ko bào

B. Con lối qua quýt hóa học vẹn toàn sinh – gian dối bào

C. Con lối qua quýt ko bào – gian dối bào

D. Con lối qua quýt hóa học vẹn toàn sinh – ko bào

Câu 5:

Bón phân quá thục mạng lượng, cây bị héo và bị tiêu diệt là do

A. Làm mang lại cây rét và héo lá

B. Các vẹn toàn lố khoáng vô tế bào nhiều, làm mất đi ổn định lăm le bộ phận hóa học vẹn toàn sinh của tế bào lông hút

C. Nồng chừng dịch khu đất cao hơn nữa mật độ dịch bào thực hiện mang lại tế bào lông bú ko bú được nước vì thế hình thức thẩm thấu

D. Thành phần khoáng hóa học làm mất đi ổn định lăm le đặc thù lí hoá của keo dán đất

Câu 6:

Vòng đai Caspari với vai trò

A. Điều chỉnh dòng sản phẩm vận tiến hành trung trụ

B. Điều chỉnh sự đóng góp phanh của khí khổng

C. Điều chỉnh quy trình quang quẻ phù hợp của cây

Xem thêm: kể về một lần mắc lỗi

D. Điều chỉnh hoạt động và sinh hoạt thở của rễ