sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

Câu hỏi:

17/09/2020 24,571

Bạn đang xem: sự tiêu hóa thức ăn ở thú ăn thịt như thế nào

C. Tiêu hoá hoá học tập và cơ học

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu hoá hoá học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án là C

Thú ăn thịt chi phí hoá chất hóa học và cơ tri thức ăn

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nào là tiếp sau đây ko chính với cấu trúc của ống chi phí hoá ở người?

A. Trong ống chi phí hoá của người dân có ruột non

B. Trong ống chi phí hoá của người dân có thực quản

C. Trong ống chi phí hoá của người dân có dạ dày

D. Trong ống chi phí hoá của người dân có diều

Câu 2:

Ý nào là tiếp sau đây ko chính với ưu thế của ống chi phí hoá đối với túi chi phí hoá?

A. Dịch chi phí hoá không trở nên hoà loãng

B. Dịch chi phí hoá được hoà loãng

C. Ống chi phí hoá được phân hoá trở nên những phần tử không giống nhau tạo ra cho việc chuyên nghiệp hoá về chức năng

D. Có sự phối hợp thân thiết chi phí hoá hoá học tập và cơ học

Câu 3:

Ý nào là tiếp sau đây ko chính với việc chi phí hoá đồ ăn trong số phần tử của ống chi phí hoá ở người?

A. Ở đại tràng đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

B. Ở bao tử đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

C. Ở mồm đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

D. Ở ruột non đem chi phí hoá cơ học tập và hoá học

Xem thêm: cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn

Câu 4:

Đặc điểm nào là tiếp sau đây không tồn tại ở thú ăn cỏ?

A. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn

B. Ruột dài

C. Manh tràng vạc triển

D. Ruột ngắn

Câu 5:

Khi thưa về việc hấp thụ đồ ăn trong số phần tử của ống hấp thụ ở người, tuyên bố nào là sau đấy là sai?

A. Ở đại tràng đem hấp thụ chất hóa học và hấp thụ cơ học

B. Tiêu hóa chất hóa học ở ruột non cần thiết rộng lớn dạ dày

C. Ở mồm đem enzim amilaza phân giải tinh ma bột

D. Ở bao tử chỉ chứa chấp enzim pepsin

Câu 6:

Sự chi phí hoá đồ ăn ở thú ăn cỏ như vậy nào?

A. Tiêu hoá hoá và cơ học

B. Tiêu hoá hoá, cơ học tập và nhờ vi loại vật nằm trong sinh

C. Chỉ chi phí hoá cơ học

D. Chỉ chi phí hoá hoá học

Câu 7:

Những điểm như là nhau nhập chi phí hoá ở thú ăn thịt  và thú ăn thực vật là?

A. Đều chi phí hoá nước ngoài bào ra mắt nhập ống chi phí hoá

B. Cấu tạo ra Ruột non và Manh tràng

C. Đều bao gồm 2 quy trình đổi mới đổi: cơ học tập và hoá học

Xem thêm: các thì trong tiếng anh lớp 6

D. Cả A và C