sự đồng biến nghịch biến của hàm số

Lý thuyết sự đồng đổi mới, nghịch ngợm đổi mới của hàm sốKí hiệu K là một trong những khoảng chừng, một quãng hoặc 50% khoảng chừng. Xem cụ thể Câu căn vặn 1 trang 4 SGK Giải tích 12Từ đồ dùng thị (H.1, H.2) hãy chỉ ra rằng những khoảng chừng tăng, rời của hàm số (y = cos x) bên trên đoạn (displaystyle left[ {{{ - pi } over 2};,{{3pi } over 2}} right]) và những hàm số (displaystyle nó = left| x right|) bên trên khoảng chừng (displaystyle left( { - infty ; + infty } right)). Xem điều giải

Quảng cáo

decumar

Câu căn vặn 2 trang 5 SGK Giải tích 12Xét những hàm số sau và đồ dùng thị của chúng Xét vết đạo hàm của hàm số và điền nhập bảng ứng. Xem điều giải

Câu căn vặn 3 trang 7 SGK Giải tích 12

Khẳng tấp tểnh ngược lại với tấp tểnh lí bên trên sở hữu đúng không nào ? ...

Xem điều giải

Bài 1 trang 9 SGK Giải tích 12Xét sự đồng đổi mới, nghịch ngợm đổi mới của những hàm số: Xem điều giải

Bài 2 trang 10 SGK Giải tích 12

Xem thêm: thư xin việc bằng tiếng anh

Tìm những khoảng chừng đơn điệu của những hàm số:

Xem điều giải

Bài 3 trang 10 SGK Giải tích 12Chứng minh rằng Xem điều giải Bài 5 trang 10 SGK Giải tích 12Chứng minh những bất đẳng thức sau: Xem điều giải

Các dạng toán về sự việc đồng đổi mới, nghịch ngợm đổi mới của hàm số

Một số dạng bài xích thông thường gặp

Xem cụ thể