số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành

Câu hỏi:

14/09/2021 8,531

Bạn đang xem: số giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn D.

Phương trình hoành phỏng gửi gắm điểm của y=x3-3x2-9x-2 và trục hoành là

x3-3x2-9x-2=0x-1,67x-0,24x4,91.

Vậy số gửi gắm điểm của trang bị thị hàm số đang được mang đến với trục hoành là 3.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho a, b là những số thực dương thỏa mãn nhu cầu logabab3=3. Tính  logabba3.

A. 13

B. -13

C. -3

D. 3

Câu 2:

Cho hàm số y=x3-mx2-m2x+8. Có từng nào độ quý hiếm m vẹn toàn nhằm hàm số với điểm vô cùng đái ở trọn vẹn phía bên trên trục hoành?

A.

B.

C.

D.

Câu 3:

Biết rằng log23=a,log25=b. Tính log454 theo đuổi a, b

A. 2a+b2

Xem thêm: sách giáo khoa chân trời sáng tạo

B. 2b+a2

C. 22a+b

D. 2ab

Câu 4:

Cho hàm số y=x3-6x2+7x+5 có trang bị thị là (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) bên trên điểm với hoành phỏng vì chưng 2 là

A. y=5x+13

B. y=-5x-13

C. y=-5x+13

D. y=5x-13

Câu 5:

Tìm toàn bộ những độ quý hiếm thực của m nhằm phương trình x4-2x2-3=2m-1 có chính 6 nghiệm thực phân biệt.

A. 1<m<32

B. 4<m<5

C. 3<m<4

D. 2<m<52

Câu 6:

Phương trình z4=16 có từng nào nghiệm phức?

A.

B.

C.

D.

Xem thêm: điều kiện để phương trình có nghiệm