sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần phát thông tin gồm

  1. Lớp 12

  2. Sơ vật khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

hint-header

Cập nhật ngày: 19-09-2022


Chia sẻ bởi: Trần Thị Mai Chi


Sơ vật khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

C

6 khối

D

7 khối

Chủ đề liên quan

Khối trước tiên vô phần thu vấn đề của khối hệ thống vấn đề và viễn thông là:

A

Nhận vấn đề

B

Nguồn vấn đề

C

Xử lí tin yêu

D

Đường truyền

Một khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

A

Phần phân phát vấn đề.

B

Phát và truyền vấn đề.

C

Phần thu vấn đề.

D

Phát và thu vấn đề.

Cường chừng tiếng động vô máy tăng âm bởi khối nào là đưa ra quyết định ?

A

Mạch khuyếch đại hiệu suất

B

Mạch trung gian dối kích

C

Mạch âm sắc

D

Mạch chi phí khuyếch đại

Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất vô máy tăng âm là:

A

Tín hiệu âm tần

B

Tín hiệu cao tần

C

Tín hiệu trung tần

D

Tín hiệu nước ngoài sai

Đặc điểm của tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán công suất:

A

Cùng tần số

B

Cùng biên chừng

C

Cùng trộn

D

Cùng tần số, biên độ

Ở mạch khuếch tán hiệu suất (đẩy kéo )nếu một tranzito bị hỏng

A

Mạch sinh hoạt vô nửa chu kỳ luân hồi

B

Mạch vẫn sinh hoạt bình thường

C

Mạch ngừng sinh hoạt

D

Tín hiệu ko được khuyếch đại

Chọn đáp án sai vô công dụng những khối vô máy tăng âm:

A

Khối mạch vào: tiêu thụ tín hiệu cao tần

B

Khối mạch chi phí khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua chuyện mạch vô đem biên chừng đặc biệt nhỏ nên cần thiết khuyếch đại cho tới một trị số chắc chắn.

C

Khối mạch âm sắc: dùng để làm kiểm soát và điều chỉnh chừng trầm, bổng của tiếng động.

D

Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn để mang đi ra loa.

Mạch nào là tại đây ko cần là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Mạch tạo ra xung

B

Tín hiệu gửi gắm thông

C

Báo hiệu và đảm bảo an toàn năng lượng điện áp

D

Điều khiển bảng năng lượng điện tử

Phân loại mạch năng lượng điện tử bám theo công dụng và trọng trách thì có:

A

2 loại mạch

B

3 loại mạch

C

4 loại mạch

D

5 loại mạch

Mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu là mạch năng lượng điện tử đem công dụng thay cho thay đổi …... của những ……

Xem thêm: sóng điện từ là sóng ngang

A

tín hiệu - tần số

B

biên chừng - tần số

C

trạng thái – tín hiệu

D

đối tượng - tín hiệu

Mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu giản dị và đơn giản thông thường đem sơ vật nguyên vẹn lí dạng:

A

Nhận mệnh lệnh Xử lí Tạo xung Chấp hành

B

Nhận mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Chấp hành

C

Đặt mệnh lệnh Xử lí Khuếch đại Ra vận tải

D

Nhận mệnh lệnh Xử lí thay đổi Thực hành

Động cơ nào là đem tranh bị kiểm soát và điều chỉnh vận tốc, trong số mô tơ sau :

A

Máy bơm nước.

B

Tủ rét mướt.

C

Quạt bàn.

D

Máy trau.

Phương pháp tinh chỉnh và điều khiển vận tốc của mô tơ năng lượng điện xoay chiều một trộn chính là:

A

Thay thay đổi vị trí stato

B

Thay thay đổi Roto

C

Điều khiển loại năng lượng điện tiến hành mô tơ

D

Điều khiển tần số loại năng lượng điện tiến hành động cơ

Hiện ni cách thức hay sử dụng nhằm tinh chỉnh và điều khiển vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển loại năng lượng điện tiến hành mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp tiến hành động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chạc Stator

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Để tinh chỉnh và điều khiển vận tốc mô tơ một trộn rất có thể dùng phương pháp:

A

Thay thay đổi số vòng chạc của Stato

B

Điều khiển năng lượng điện áp tiến hành động cơ

C

Điều khiển tần số mối cung cấp năng lượng điện tiến hành mô tơ

D

Cả 3 phương pháp

Triac vô mạch tinh chỉnh và điều khiển thực hiện thay cho thay đổi vận tốc mô tơ nhờ :

A

Tăng, hạn chế thời hạn dẫn

B

Tăng, hạn chế trị số loại điện

C

Tăng, hạn chế trị số năng lượng điện áp

D

Tăng, hạn chế tần số mối cung cấp điện

Hiện ni cách thức hay sử dụng nhằm tinh chỉnh và điều khiển vận tốc của mô tơ xoay chiều một pha:

A

Điều khiển loại năng lượng điện tiến hành mô tơ

B

Điều khiển năng lượng điện áp tiến hành động cơ

C

Thay thay đổi số vòng chạc Stator

D

Mắc tiếp nối đuôi nhau với mô tơ một năng lượng điện trở

Vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp không giống nhau ở:

A

Môi ngôi trường truyền tin yêu

B

Mã hoá tin yêu

C

Xử lý tin yêu

D

Nhận thông tin

Hãy lựa chọn đáp án sai

A

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống viễn thông.

B

Hệ thống vấn đề là khối hệ thống người sử dụng những phương án nhằm thông tin lẫn nhau những vấn đề quan trọng.

C

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền những vấn đề ra đi vì thế sóng vô tuyến năng lượng điện.

D

Hệ thống viễn thông là khối hệ thống truyền thông tin lẫn nhau qua chuyện đài truyền hình.

Sơ vật khối của khối hệ thống vấn đề và viễn thông phần phân phát vấn đề gồm:

A

4 khối

B

3 khối

C

Xem thêm: tỉ lệ thuận là gì

6 khối

D

7 khối