số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

Câu hỏi:

27/07/2020 5,388

Bạn đang xem: số chẵn lớn nhất có 5 chữ số

B. 109999

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số là: 99998.

Số lẻ nhỏ xíu nhất có 5 chữ số là: 10001 .

Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số và số nhỏ xíu nhất có 5 chữ số là:

99998+10001=109999

Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thùng loại nhất chứa chấp 450 lít dầu. Nếu gửi 48 lít dầu kể từ thùng loại nhị sang trọng thùng loại nhất thì nhị thùng với số dầu đều bằng nhau. Hỏi thùng loại nhị với từng nào lít dầu?

A. 498 lít

B. 528 lít

C. 536 lít

D. 546 lít

Câu 2:

Điền số phù hợp nhập dù trống: Biết: x - 3268 = 5735

Vậy x =...

Câu 3:

Thực hiện nay luật lệ tính: 57369 + 8264 + 13725

A. 69348

Xem thêm: sau like là to v hay ving

B. 78348

C. 78258

D. 79358

Câu 4:

Thực hiện nay luật lệ tính: 4826 + 307

A. 5123

B. 5133

C. 7833

D. 7896

Câu 5:

Cho luật lệ tính: 4832 + 59. Trong những phương pháp tính sau, phương pháp tính nào là đúng?

A.  

B. 

C. 

D. 

Xem thêm: trường đại học thái bình

Câu 6:

541675 + 95234 = 636809. Đúng hoặc sai?