sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình c4 là

Câu hỏi:

25/07/2019 58,745

Bạn đang xem: sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình c4 là

A. APG (axit photphoglixêric).

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

D. Một hóa học cơ học sở hữu 4 cacbon vô phân tử (axit ôxalôaxêtic - AOA).

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D

- Sản phẩm quang quẻ phù hợp thứ nhất của tuyến đường C4 là một hóa học cơ học sở hữu 4 cacbon vô phân tử (AOA).

- APG là thành phầm quang quẻ phù hợp thứ nhất của tuyến đường C3. AlPG là hóa học được tạo hình kể từ APG vô tuyến đường C3.

- AM là thành phầm được tạo hình vô quy trình quang quẻ phù hợp ở thực vật CAM.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sản phẩm quang quẻ phù hợp thứ nhất của quy trình Canvin là?

A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điP).    

B. AlPG (alđêhit photphoglixêric).

C. AM (axit malic).   

D. APG (axit photphoglixêric).

Câu 2:

Về thực chất, trộn sáng sủa của quang quẻ phù hợp là?

A. Quang phân li nước nhằm dùng H+, CO2 và electron mang lại việc tạo hình ATP, NADPH, đôi khi giải tỏa O2 vào khí quyển.

B. Quang phân li nước nhằm dùng H+ và electron mang lại việc tạo hình ADP, NADPH, đôi khi giải tỏa O2 vào khí quyển.

C. Quang phân li nước nhằm dùng H+ và electron mang lại việc tạo hình ATP, NADPH, đôi khi giải tỏa O2 vào khí quyển.

D. Khử nước nhằm dùng H+ và electron mang lại việc tạo hình ATP, NADPH, đôi khi giải tỏa O2 vô khí quyển.

Câu 3:

Thực vật C4 ưu việt rộng lớn thực vật C3 ở những điểm nào?

Xem thêm: giáo dục địa phương lớp 7

A. Cường phỏng quang quẻ phù hợp cao hơn nữa, điểm bão hòa khả năng chiếu sáng thấp rộng lớn, điểm bù CO2 thấp rộng lớn.

B. Cường phỏng quang quẻ phù hợp cao hơn nữa, điểm bão hòa khả năng chiếu sáng cao hơn nữa, điểm bù CO2 thấp rộng lớn.

C. Nhu cầu nước thấp rộng lớn, bay tương đối nước thấp rộng lớn.

D. Cả B và C.

Câu 4:

Chu trình C3 ra mắt tiện nghi trong mỗi ĐK nào? 

A. Cường phỏng khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng, mật độ O2 bình thông thường, mật độ CO2 cao.    

B. Cường phỏng khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng, mật độ O2 và mật độ CO2 bình thông thường.

C. Cường phỏng khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng, nồng độ O2 cao.    

D. Cường phỏng khả năng chiếu sáng, nhiệt độ phỏng, mật độ O2 và mật độ CO2 thấp.

Câu 5:

Những cây nằm trong group thực vật C3 là?

A. Rau dền, kê, những loại rau củ.    

B. Mía, ngô, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. Dứa, xương Long, dung dịch rộp.    

D. Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 6:

Pha sáng sủa ra mắt vô lục lạp tại?

A. Chất nền.    

B. Màng vô.    

C. Màng ngoài.    

Xem thêm: vợ chồng a phủ sáng tác năm nào

D. Tilacôit.