sách toán lớp 7 chân trời sáng tạo

THCS.TOANMATH.com trình làng cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên lớp 7 Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Chân Trời Sáng Tạo).

Bạn đang xem: sách toán lớp 7 chân trời sáng tạo

PHÂN SỐ VÀ ĐẠI SỐ.
CHƯƠNG 1. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập hợp ý những số hữu tỉ.
Bài 2. Các quy tắc tính với số hữu tỉ.
Bài 3. Luỹ quá của một trong những hữu tỉ.
Bài 4. Quy tắc lốt ngoặc và quy tắc trả vế.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và trải nghiệm: Thực hành tính chi phí năng lượng điện.
Bài tập dượt cuối chương 1.

CHƯƠNG 2. SỐ THỰC.
Bài 1. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 2. Số thực. Giá trị vô cùng của một trong những thực.
Bài 3. Làm tròn trĩnh số và ước tính thành quả.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Tính chỉ số reviews thể trạng BMI (Body Mass Index).
Bài tập dượt cuối chương 2.

Xem thêm: dẫn chương trình văn nghệ

PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG.
HÌNH HỌC TRỰC QUAN.
CHƯƠNG 3. CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN.
Bài 1. Hình vỏ hộp chữ nhật – Hình lập phương.
Bài 2. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương.
Bài 3. Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 4. Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Các việc về đo lường và vội vàng hình.
Bài tập dượt cuối chương 3.

Xem thêm: (a b)^2

HÌNH HỌC PHẲNG.
CHƯƠNG 4. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 1. Các góc ở địa điểm quan trọng.
Bài 2. Tia phân giác.
Bài 3. Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy tuy vậy.
Bài 4. Định lí và chứng tỏ một quyết định lí.
Bài 5. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Vẽ hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy song và đo góc bởi vì ứng dụng GeoGebra.
Bài tập dượt cuối chương 4.

PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT.
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ.
Bài 1. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 2. Biểu đồ gia dụng hình quạt tròn trĩnh.
Bài 3. Biểu đồ gia dụng đoạn trực tiếp.
Bài 4. Hoạt động thực hành thực tế và hưởng thụ.
Dùng biểu đồ gia dụng nhằm phân tách thành quả tiếp thu kiến thức môn Toán của lớp.
Bài tập dượt cuối chương 5.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả hoàn toàn có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]