sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì thế những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở trên đây đều bắt nguồn từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tao và quay về tạo điều kiện cho ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi tham gia học Toán theo gót cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiện.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng nên mang lại những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân nhập thời văn minh, này là năng lực “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực dẫn về câu hỏi (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức vẫn biết giải quyết và xử lý câu hỏi thực dẫn đề ra.

Hi vọng rằng, qua chuyện từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua chuyện từng vòng lặp kể từ thực dẫn cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực dẫn, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Xem thêm: đại học hàng hải điểm chuẩn

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhì.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhì.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhì.
Bài tập luyện cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài trăng tròn. Đường trực tiếp nhập mặt mày bằng toạ chừng.
Bài 21. Đường tròn trĩnh nhập mặt mày bằng toạ chừng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập luyện cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc điểm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh ăn ý và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập luyện cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm truyền thống của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo gót khái niệm truyền thống.
Bài tập luyện cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung cho tới sinh hoạt hưởng thụ hình học tập.
Ước tính số thành viên nhập một quần thể.
Bài tập luyện ôn tập luyện thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)