sách tiếng anh lớp 4

Unit 1

Nice đồ sộ see you again.

Bạn đang xem: sách tiếng anh lớp 4

Rất phấn khởi được tái ngộ chúng ta.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

TỪ VỰNG 01: Chủ đề những buổi vô ngày

Vocabulary

morning, afternoon, evening, night

TỪ VỰNG 02: Chủ đề bắt gặp gỡ

Vocabulary

pupil, tomorrow, see, meet

MẪU CÂU: Cách rằng điều xin chào và tạm biệt

Sentence Patterns

Good morning!, Nice đồ sộ see you again!, Goodbye!,...  

PHÁT ÂM: Chữ 'l' vô Linda và chữ 'n' vô nine

Phonics

long, leg, Linda, lollipop, nine, neck, nose,...

LUYỆN GIAO TIẾP I-SPEAK: Chủ đề "Rất phấn khởi được tái ngộ bạn"

I-speak

Topic: Nice đồ sộ see you again

Bài luyện bổ sung cập nhật lớp 4 unit 1

Extra

Topic: "Nice đồ sộ meet you"

Unit 2

I'm from nhật bản.

Mình tới từ Nhật Bản.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 3

What day is it today?

Hôm ni là loại mấy?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 4

When's your birthday?

Sinh nhật của doanh nghiệp là lúc nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 5

Can you swim?

Bạn đem biết tập bơi không?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 1: ME AND MY FRIENDS

arrow

Pre

Presentation 1

Bài triết lí trình 1 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 6

Where's your school?

Trường của doanh nghiệp ở đâu?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 7

What tự you lượt thích doing?

Bạn mến thực hiện gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 8

What subjects tự you have today?

Hôm ni chúng ta đem môn học tập gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 9

What are they doing?

Họ đang khiến gì?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 10

Where were you yesterday?

Hôm qua chuyện chúng ta tiếp tục ở đâu?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Review

Review kết thúc of term 1

Ôn luyện kì 1 lớp 4

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

TEST 2: ME AND MY SCHOOL

arrow

Pre

Presentation 2

Bài triết lí trình 2 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

MIDTERM TEST

arrow

Unit 11

What time is it?

Mấy giờ rồi?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 12

What does your father do?

Bố chúng ta thực hiện nghề ngỗng gì?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Unit 13

Would you lượt thích some milk?

Bạn cũng muốn húp sữa không?

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

Unit 14

What does he look like?

Anh ấy nom như vậy nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Xem thêm: em là ngàn sao của tôi tập 1

Giảng viên chính

arrow

Unit 15

When's Children's day?

Tết thiếu thốn nhi vào trong ngày nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Review

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 3: ME AND MY FAMILY

arrow

Pre

Presentation 3

Bài triết lí trình 3 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 16

Let's go đồ sộ the bookshop.

Chúng tao hãy cho tới cửa hàng sách nhé.

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 17

How much is the T-shirt?

Chiếc áo phông thun tê liệt từng nào tiền?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 18

What's your phone number?

Số điện thoại cảm ứng thông minh của doanh nghiệp là gì?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 19

What animal tự you want đồ sộ see?

Bạn ham muốn coi loài vật nào?

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 20

What are you going đồ sộ tự this summer?

Bạn tiếp tục làm cái gi vô ngày hè này?

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Nicholas Goudie

Nicholas Goudie

Giảng viên chính

arrow

Review

Review kết thúc of term 2

Ôn luyện kì 2 lớp 4

Suzanna Hare

Suzanna Hare

Giảng viên chính

arrow

TEST 4: ME AND THE WORLD AROUND

arrow

Pre

Presentation 4

Bài triết lí trình 4 lớp 4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

FINAL EXAM

arrow

Unit 21

Summer practice Unit 1-2

Ôn luyện hè Unit 1-2

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 22

Summer practice Unit 3-4

Ôn luyện hè Unit 3-4

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 23

Summer practice Unit 5-6

Ôn luyện hè Unit 5-6

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 24

Summer practice Unit 7-8

Ôn luyện hè Unit 7-8

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 25

Summer practice Unit 9-10

Ôn luyện hè Unit 9-10

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 26

Summer practice Unit 11-12

Ôn luyện hè Unit 11-12

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 27

Summer practice Unit 13-14

Ôn luyện hè Unit 13-14

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 28

Summer practice Unit 15-16

Ôn luyện hè Unit 15-16

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 29

Summer practice Unit 17-18

Ôn luyện hè Unit 17-18

Adam Lewis

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow

Unit 30

Summer practice Unit 19-20

Ôn luyện hè Unit 19-20

Adam Lewis

Xem thêm: sách giáo khoa lớp 6

Adam Lewis

Giảng viên chính

arrow