sách giáo khoa toán 7 kết nối tri thức

THCS.TOANMATH.com trình làng cho tới quý thầy, giáo viên và những em học viên Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 7 kết nối tri thức

Xem thêm: thể tích khối nón tròn xoay

MỤC LỤC:
Chương I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập phù hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 3. Luỹ quá với số nón đương nhiên của một số trong những hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự động triển khai những quy tắc tính. Quy tắc gửi vế.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương I.
Chương II. SỐ THỰC.
Bài 5. Làm quen thuộc với số thập phân vô hạn tuần trả.
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc nhì số học tập.
Bài 7. Tập phù hợp những số thực.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương II.
Chương III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 8. Góc ở địa điểm quan trọng đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
Bài 9. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song và tín hiệu phân biệt.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính hóa học của hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 11. Định lí và minh chứng quyết định lí.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương III.
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU.
Bài 12. Tổng những góc vô một tam giác.
Bài 13. Hai tam giác đều nhau. Trường phù hợp đều nhau loại nhất của tam giác.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 14. Trường phù hợp đều nhau loại nhì và loại phụ vương của tam giác.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài 15. Các tình huống đều nhau của tam giác vuông.
Bài 16. Tam giác cân nặng. Đường trung trực của đoạn trực tiếp.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương IV.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.
Bài 17. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 18. Biểu đồ dùng hình quạt tròn xoe.
Bài 19. Biểu đồ dùng đoạn trực tiếp.
Luyện luyện cộng đồng.
Bài luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Vẽ hình giản dị và đơn giản với ứng dụng GeoGebra.
Dân số và cơ cấu tổ chức dân sinh VN.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận