sách giáo khoa toán 12

Sách giáo khoa và Sách bài bác tập luyện Toán 12 bám theo lịch trình dạy dỗ phổ thông mới

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập luyện 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập luyện 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập luyện 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1, tập luyện 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm được biên soạn vì như thế group tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, Phạm Minh Phương. Nội dung kỹ năng trình diễn bên dưới đây:

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 1) (Cánh Diều)

Sách giáo khoa Toán 12 (tập 2) (Cánh Diều)

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ.
Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số.
Bài 2. Giá trị lớn số 1 và độ quý hiếm nhỏ nhất của hàm số.
Bài 3. Đường tiệm cận của đồ vật thị hàm số.
Bài 4. Khảo sát sự trở nên thiên và vẽ đồ vật thị của hàm số.
Bài tập luyện cuối chương I.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 1. Một số yếu tố về thuế.

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 12

CHƯƠNG II. TOẠ ĐỘ CỦA VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Vectơ và những phép tắc toán vectơ vô không khí.
Bài 2. Toạ phỏng của vectơ.
Bài 3. Biểu thức toạ phỏng của những phép tắc toán vectơ.
Bài tập luyện cuối chương II.

CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO MỨC ĐỘ PHÂN TÁN CHO MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 1. Khoảng trở nên thiên, khoảng tầm tứ phân vị của kiểu số liệu ghép group.
Bài 2. Phương sai, phỏng chênh chếch chuẩn chỉnh của kiểu số liệu ghép group.
Bài tập luyện cuối chương III.

CHƯƠNG IV. NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN.
Bài 1. Nguyên hàm.
Bài 2. Nguyên hàm của một vài hàm số sơ cấp cho.
Bài 3. Tích phân.
Bài 4. Ứng dụng hình học tập của tích phân.
Bài tập luyện cuối chương IV.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM.
Chủ đề 2. Thực hành tạo ra đồng hồ đeo tay Mặt Trời.

CHƯƠNG V. PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG, ĐƯỜNG THẲNG, MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 1. Phương trình mặt mày bằng.
Bài 2. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài 3. Phương trình mặt mày cầu.
Bài tập luyện cuối chương V.

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT.
Bài 1. Xác suất sở hữu ĐK.
Bài 2. Công thức phần trăm toàn phần. Công thức Bayes.
Bài tập luyện cuối chương VI.

Khoá học tập Toán 10 bám theo lịch trình SGK mới

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập luyện 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập luyện 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1, tập luyện 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Xem thêm: em là ngàn sao của tôi tập 1

Khoá học tập Toán 11 bám theo lịch trình SGK mới

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1, tập luyện 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1, tập luyện 2) (Chân Trời Sáng Tạo) - NXB GD Việt Nam

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1, tập luyện 2) (Cánh Diều) - NXB ĐH Sư Phạm

Combo X Luyện thi đua 2024 Môn Toán (THPT, ĐG năng lượng, ĐG tư duy) (2K6)

Link đăng ký: https://bit.ly/3Xd5EA5

PRO X: Luyện thi đua trung học phổ thông 2024 Môn Toán (Luyện từng dạng bài bác kể từ cơ bạn dạng cho tới 9 điểm)

XMAX: Luyện từng dạng bài bác áp dụng cao Môn Toán 2024 (Mức 9+)

Xem thêm: trong các máy sau máy nào thu sóng điện từ do đài phát thanh phát ra

LIVE X: Tổng ôn kỹ năng và trị đề Dự kiến 2024 Môn Toán (100 ngày)

XPLUS: Luyện giải đề thi đua trung học phổ thông 2024 Môn Toán

Các khoá học tập được dùng Tính từ lúc ngày đăng kí cho tới khi kì thi đua trung học phổ thông 2024 kết đôn đốc.