quang điện trở được chế tạo từ

Quang năng lượng điện trở được sản xuất từ

Bạn đang xem: quang điện trở được chế tạo từ

Quang năng lượng điện trở được sản xuất từ

A. sắt kẽm kim loại và sở hữu Đặc điểm là năng lượng điện trở suất của chính nó hạn chế khi sở hữu độ sáng phù hợp hấp thụ vào.

B. hóa học phân phối dẫn và sở hữu Đặc điểm là dẫn năng lượng điện thông thường khi không xẩy ra phát sáng và trở thành dẫn năng lượng điện chất lượng tốt khi được chiếu độ sáng phù hợp.

C. hóa học phân phối dẫn và sở hữu Đặc điểm là dẫn năng lượng điện chất lượng tốt khi không xẩy ra phát sáng và trở thành dẫn năng lượng điện thông thường khi được chiếu độ sáng phù hợp.

D. sắt kẽm kim loại và sở hữu Đặc điểm là năng lượng điện trở suất của chính nó tăng khi sở hữu độ sáng phù hợp hấp thụ vào.

Đáp án B

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Sách cỗ đề minh họa môn toán ôn đua trung học phổ thông vương quốc bạn dạng 2024 Moonbook, luyện đề đua ĐH toán lớp 12 200.000đ 159.000đ
Sách 25 đề ôn đua reviews năng lượng 2024, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh - moonbook 149.000đ 250.000đ

Xem thêm: bài tập cân bằng phương trình hóa học

Tiếng anh cho những người chính thức Moonbook

200.000đ 149.000đ

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook 200.000đ 179.000đ