quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

Câu hỏi:

02/03/2023 5,172

Bạn đang xem: quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi

A. Quần thể mới nhất xuất hiện.                          

C. Loài mới nhất xuất hiện                                   

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Tiến hóa nhỏ là quy trình đổi khác cấu hình DT của quần thể (về tần số alen và bộ phận loại gen của quần thể).

Tiến hoá nhỏ đem những quánh điểm:

Diễn rời khỏi bên trên quy tế bào quần thể

Diễn đổi mới không ngừng nghỉ bên dưới tác dụng của yếu tố tiến bộ hoá

Biến thay đổi về tần số alen và bộ phận loại gen của quần thể

Kết quả: tạo hình loại mới

Quá trình tiến bộ hoá nhỏ kết cổ động khi xuất hiện nay loại mới.

Chọn C

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khí quyển nguyên vẹn thuỷ không tồn tại (hoặc đem cực kỳ ít) chất

A. H2                           

B. O2                         

C. N2                          

D. NH3

Câu 2:

Tính đa dạng và phong phú về loại của quần xã là:

A. Mức phỏng phong phú và đa dạng về con số loại vô quần xã và con số thành viên của từng loài      

B. Mật phỏng thành viên của từng loại vô quần xã

C. Tỉ lệ % số vị trí phát hiện một loại vô tổng số vị trí quan liêu sát       

D. Số loại vào vai trò cần thiết vô quần xã

Câu 3:

Xem thêm: sau like là to v hay ving

Thí nghiệm của Milơ và Urây minh chứng điều gì?

A. Sự sinh sống bên trên trái ngược khu đất đem xuất xứ kể từ vũ trụ                               

B. Axit nuclêic được tạo hình kể từ những nuclêôtit                             

C. Chất cơ học tạo hình kể từ hóa học vô cơ       

D. Chất vô sinh được tạo hình kể từ những thành phần đem bên trên mặt phẳng trái ngược đất

Câu 4:

Trình tự động những quy trình của tiến bộ hoá:

A. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá sinh học       

B. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học- tiến bộ hoá chi phí sinh học       

C. Tiến hoá chi phí sinh học- tiến bộ hoá hoá học tập – tiến bộ hoá sinh học       

D. Tiến hoá hoá học tập – tiến bộ hoá chi phí sinh học

Câu 5:

Hiện tượng con số thành viên của quần thể bị trì trệ ở tầm mức chắc chắn vì thế mối quan hệ sinh thái xanh vô quần xã gọi là:

A. cân vì thế sinh học  

B. cân vì thế quần thể  

C. khống chế sinh học 

D. giới hạn sinh thái

Câu 6:

Hình trở thành loại vì thế cách thức này xẩy ra thời gian nhanh nhất

A. Cách li địa lí          

B. Cách li sinh thái     

C. Cách li luyện tính      

Xem thêm: tả quang cảnh trường em

D. Lai xa cách và nhiều bội hoá