quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 75,149

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

B. Phân tía những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị với quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN với 3 đặc điểm: ra mắt còn chậm chạp, trình độ chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không được đều.

Nước tao chỉ mất một số trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: thủ đô, TP Xì Gòn, TP. Hải Phòng,…

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đích thị với mối cung cấp làm việc VN hiện nay nay?

A. Nhiều tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân tía triệu tập ở chống miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu ớt là làm việc với trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng về dan số trở nên thị và vùng quê VN, quá trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu đồ gia dụng thể hiện nay nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình tăng thêm số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Do nằm trong chống gió rét nên hải dương Đông có

A. nhiệt độ phỏng nước hải dương cao, nhiều độ sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

Xem thêm: hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình

B. hải dương kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng hải dương mạnh vô thời gian gió rét tây nam

C. nhiệt độ phỏng nước hải dương và dòng sản phẩm hải dương thay cho thay đổi theo dõi mùa, sóng hải dương mạnh vô mùa đông

D. gió rét, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ phỏng nước hải dương cao và phỏng muối hạt khá lớn

Câu 4:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ ràng hầu hết là do

A. cải tiến và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa cách bờ.

C. hấp dẫn mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Điều khiếu nại nào là tại đây thuận tiện mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng bởi vì rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

B. Khí hậu phân hóa, với mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình gò núi, phân bậc theo dõi độ cao. 

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng đôla - USD)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đích thị về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty của một số trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

Xem thêm: soạn văn 8 bài nói quá

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây.