quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Câu hỏi:

09/06/2020 158,526

Bạn đang xem: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

C. xâm thực – bồi tụ.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án C

Giải thích: Quá trình chủ yếu vô sự tạo hình và biến hóa địa hình VN thời điểm hiện tại là xâm thực – bồi tụ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ trái ngược của quy trình xâm thực mạnh ở miền núi là

A. tạo nên trở thành nhiều phụ lưu.

B. loại chảy mạnh.

C. tạo nên trở thành nhiều chi lưu.

D. tổng lượng phù tụt xuống rộng lớn.

Câu 2:

Biểu hiện tại này tại đây không đích với hiện tượng lạ xâm thực mạnh ở miền gò núi nước ta?

A. Bề mặt mũi địa hình bị rời xẻ.

B. Đất trượt, đá bục.

C. Địa hình cacxtơ.

D. Các đồng vị không ngừng mở rộng.

Câu 3:

Điểm này tại đây không đúng với màng lưới sông ngòi nước ta?

A. đa phần sông.

B. Ít phụ lưu.

Xem thêm: chức năng của lưới điện quốc gia

C. Phần rộng lớn là sông nhỏ.

D. Mật chừng sông rộng lớn.

Câu 4:

Nơi đem sự bào sút, cọ trôi khu đất đai mạnh mẽ nhất là ở

A. đồng vị.

B. trung du.

C. miền núi.

D. ven bờ biển.

Câu 5:

Tác động của địa hình xâm thực bồi tụ mạnh cho tới việc dùng khu đất ở VN là

A. tụ tập khu đất đá trở thành nón phóng vật ở chân núi.

B. tạo nên trở thành địa hình cácxtơ với những hầm động ngầm.

C. bào sút, cọ trôi khu đất, thực hiện trơ sỏi đá.

D. mặt phẳng địa hình bị rời xẻ, hẻm vực, khe sâu sắc.

Câu 6:

Sông đem tổng lượng phù tụt xuống lớn số 1 là sông

A. Cửu Long.

B. Mã.

C. Hồng.

Xem thêm: tóm tắt dế mèn phiêu lưu ký

D. Đồng Nai.