quả được hình thành từ

Câu hỏi:

03/08/2019 17,720

A. bầu nhụy    

Bạn đang xem: quả được hình thành từ

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc trưng ko nằm trong sinh đẻ hữu tính là?

A. sở hữu quy trình tạo hình và hợp ý hóa học của những tế bào sinh dục ( những phú tử)

B. luôn luôn sở hữu sự trao thay đổi, tái mét tổng hợp của nhị cỗ gen

C. luôn luôn nối sát với hạn chế phân sẽ tạo phú tử

D. mới con cái con cháu sinh rời khỏi hệt nhau về đặc điểm di truyền

Câu 2:

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển ko qua loa đổi mới thái không giống phát triển và cải tiến và phát triển qua loa đổi mới thái ko trọn vẹn ở điểm?

A. ko cần qua loa quy trình tiến độ lột xác

B. con cái non tương đương con cái trưởng thành

C. cần qia quy trình tiến độ lột xác

D. con cái non những con cái trưởng thành

Câu 3:

Cho những hiện tượng kỳ lạ sau:

(1) Sự cải tiến và phát triển phôi gà rồi nở rời khỏi gà con

(2) Trứng muối bột nở rời khỏi bọ gậy gộc rồi cải tiến và phát triển trở thành muỗi

(3) Mèo u đẻ rời khỏi mèo con

(4) Nòng nọc cải tiến và phát triển trở thành ếch con

Các mẫu mã cải tiến và phát triển qua loa đổi mới thái là:

A. (1), (2) và (4)       

B. (2) và (4)

C. (1), (2), (3) và (4)       

D. (1) và (3)

Xem thêm: biện pháp bảo vệ đất trồng ở miền núi nước ta là

Câu 4:

Kỹ thuật giâm cành bao gồm quá trình sau

(1) Khi rễ cây đâm chồi nhiều và đầy đủ lâu năm ở những cảnh giâm, gửi cây nhập vườn ươm

(2) hạn chế vạt, tách dập nhừ từng đoạn 10 - 15cm những cành bánh tẻ

(3) Khi cây đang được đầy đủ rễ và lá, fake cây nhập trồng đại trà

(4) cành đang được hạn chế rất có thể cắm thẳng hoặc xử lý bởi vì kích thích rời khỏi rễ, tiếp sau đó cắm nhập nền giâm

Thứ tự động trúng là:

A. (1) → (4) → (2) → (3)

B. (2) → (4) → (1) → (3)

C. (4) → (2) → (1) → (3)

D. (4) → (2) → (3) → (1)

Câu 5:

Ong đực sở hữu cỗ NST là?

A. n    

B. 4n    

C. 2n    

D. 3n

Câu 6:

Cho những mẫu mã sinh đẻ sau đây:

(1) Giâm hom sắn → đâm chồi cây sắn

(2) Tre, trúc nảy chồi → đâm chồi cây con

(3) Gieo phân tử mướp → đâm chồi cây mướp

(4) Từ củ khoai thầy thuốc → đâm chồi cây khoai lang

Những mẫu mã sinh tạo ra chăm sóc là:

A. (1) và (2)    

B. (2)

C. (1), (2) và (4)    

Xem thêm: các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch

D. (2), (3) và (4)