polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

27/11/2019 27,223

Bạn đang xem: polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

B. CH2=C(CH3)COOCH3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Thủy tinh anh hữu cơ(plexigas) được pha chế vày phản xạ trùng khớp metyl metacrylat.

Metyl meacrylat với công thức chất hóa học là CH2=C(CH3)COOCH3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ visco nằm trong loại tơ?

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Thiên nhiên.

D. Bán tổ hợp.

Câu 2:

Trùng phù hợp hiđrocacbon nào là tại đây tạo nên polime dùng làm phát triển cao su thiên nhiên buna?

A. Buta-1,3-đien.

B. Penta-1,3-đien

C. But-2-en.

D. 2-metylbuta-1,3-đien.

Câu 3:

Polime được pha chế vày phản xạ trùng khớp là

A. polietilen.

B. xenlulozơ triaxetat.

Xem thêm: đơn vị đo thể tích

C. poli (etylen-terephtalat).

D. nilon-6,6

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây sai?

A. Bản hóa học cấu trúc chất hóa học của tơ nilon là poliamit.

B. nilon, tơ tằm, tơ vô cùng vững chắc và kiên cố với nhiệt độ.

C. Quần áo nilon, len, tơ tằm tránh việc giặt với xà chống có tính kiềm cao.

D. Bản hóa học cấu trúc chất hóa học của sợi bông xenlulozo.

Câu 5:

Polime nào là sau đây không phải là bộ phận chủ yếu của hóa học dẻo

A. Poli (vinyl clorua).

B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poliacrilonitrin.

D. Polietilen.

Câu 6:

Trong những polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime với xuất xứ kể từ xenlulozo là

A. tơ tằm, sợi bông và tơ nitron.

B.visco và tơ nilon-6.

C. sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6.

Xem thêm: từ ngữ chỉ đặc điểm

D. sợi bông và tơ visco.