phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 6,846

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện nay cơ hội pha chế Cu theo đòi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch hạn chế nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

B. Zn2+.

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 3:

Giả sử cho tới 7,28 gam bột Fe nhập 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Khi phản xạ kết cổ động, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch chiếm được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

Xem thêm: al + naoh + h2o

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 4:

Ngâm lá kẽm nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Khi phản xạ kết cổ động, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. hạn chế 0,1 gam.

D. không bao giờ thay đổi.

Câu 5:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện vật liệu phát hành nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa Trắng.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh đi ra.

C. kết tủa Trắng xuất hiện nay.

Xem thêm: tả cảnh quê hương em

D. kết tủa Trắng, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.