phương pháp khoanh vùng cho biết

Câu hỏi:

06/06/2022 19,269

Bạn đang xem: phương pháp khoanh vùng cho biết

A. tổ chức cơ cấu của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

B. con số của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

C. diện tích S phân bổ của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

Đáp án chủ yếu xác

D. tính phổ cập của đối tượng người sử dụng riêng biệt lẻ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đích thị là: C

- Phương pháp Khu Vực thể hiện tại những đối tượng người sử dụng phân bổ theo gót vùng tuy nhiên không được đều từng bên trên cương vực nhưng mà chỉ mất ở từng vùng chắc chắn. Mỗi vùng phân bổ được xác lập vì như thế nền màu sắc, đường nét chải hoặc kí hiệu đặc thù cho tới đối tượng người sử dụng thể hiện.

- Ví dụ: sự phân bổ những loại rừng, những group khu đất, những vùng chuyên nghiệp canh cây xanh, đồng cỏ, vùng phân bổ những dân tộc bản địa không giống nhau,…

-> Để phân biệt vùng phân bổ của một dân tộc bản địa nào là cơ xen kẹt với những dân tộc bản địa không giống, thông thường người sử dụng cách thức Khu Vực.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với chân thành và ý nghĩa của cách thức kí hiệu?

A. Thể hiện tại được vận tốc di chyển đối tượng người sử dụng.

B. Biểu hiện tại động lực cải tiến và phát triển đối tượng người sử dụng.

C. Xác toan được địa điểm của đối tượng người sử dụng.

D. Thể hiện tại được quy tế bào của đối tượng người sử dụng.

Câu 2:

Đối tượng nào là tại đây được thể hiện vì như thế cách thức kí hiệu?

A. Hải cảng.

B. Dòng hải dương.

C. Luồng di dân.

D. Hướng gió máy.

Xem thêm: chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói

Câu 3:

Các trung tâm công nghiệp thông thường được thể hiện vì như thế phương pháp

A. chấm điểm.

B. đàng vận động.

C. phiên bản đồ vật - biểu đồ vật.

D. kí hiệu.

Câu 4:

Phương pháp phiên bản đồ vật - biểu đồ vật thể hiện tại độ quý hiếm tổng số của một hiện tượng lạ địa lí

A. được phân bổ ở cácvùng không giống nhau.

B. bên trên một đơn vị chức năng cương vực hành chủ yếu.

C. được bố trí trật tự theo gót thời hạn.

D. nhập một khoảng tầm thời hạn chắc chắn.

Câu 5:

Để thể hiện tại địa điểm tâm bão phía trên Biển Đông, thông thường người sử dụng phương pháp

A. phiên bản đồ vật - biểu đồ vật.

B. chấm điểm.

C. đàng vận động.

D. kí hiệu.

Câu 6:

Các tuyến giao thông vận tải đường thủy thông thường được thể hiện vì như thế phương pháp

A. đàng vận động.

B. chấm điểm.

C. kí hiệu.

D. phiên bản đồ vật - biểu đồ vật.

Xem thêm: có ý kiến cho rằng trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công