phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Câu hỏi:

23/08/2019 42,178

A. Nhà nước và của toàn dân.

Bạn đang xem: phát triển giáo dục là sự nghiệp của

Đáp án chủ yếu xác

C. Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

D. Nhà nước, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên.

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của Nhà nước và của toàn dân.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là

A. nhân tố đưa ra quyết định nhằm cách tân và phát triển tổ quốc.

B. yếu tố cần thiết vô quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ bạn dạng.

D. quốc sách số 1.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những mẫu mã dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía nào là bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện tại vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Câu 3:

Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện ở việt nam là

A. nâng lên dân trí, đào tạo và huấn luyện lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Xem thêm: tiếng việt lớp 3 chân trời sáng tạo

B. nâng lên unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

C. nâng lên nắm rõ và nút thưởng thức văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 4:

Thực hiện tại vô tư xã hội vô dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành trong cả đời của công dân

B. tạo nên từng ĐK nhằm người túng đem thời cơ được học hành.

C. tạo nên môi trường thiên nhiên mang đến công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu học hành của công dân.

Câu 5:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm cách tân và phát triển dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện là tiến hành nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội vô dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 6:

Phương phía nào là sau đây của quyết sách dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện đem ý nghĩa sâu sắc nhân bản thâm thúy của việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao unique, hiệu suất cao dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang đến dạy dỗ.

C. Thực hiện tại vô tư xã hội vô dạy dỗ.

Xem thêm: nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây giúp đông nam á phát triển mạnh cây lúa gạo

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.