phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế nước ta


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Phát biểu nào là tại đây không thể hiện tại sự di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính nước ta?

Xuất hiện tại những ngành công nghiệp trọng tâm.

B

Phân hóa phát hành Một trong những vùng nội địa.

C

Hình trở nên những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính.

D

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

Chủ đề liên quan

Biểu hiện tại của di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở VN là

A

các quần thể công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều hoạt động và sinh hoạt cty mới mẻ thành lập và hoạt động và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế phát triển thành tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính và những nghành nghề tài chính then chốt.

Trong chống I, tỉ trọng ngành thủy sản với Xu thế tăng tự nguyên vẹn nhân hầu hết nào là sau đây?

A

Nguồn khoáng sản thủy sản đa dạng và phong phú.

B

Trang vũ khí càng ngày càng được tân tiến.

C

Nông nghiệp, lâm nghiệp không nhiều được góp vốn đầu tư.

D

Hiệu trái ngược tài chính kể từ thủy sản cao hơn nữa.

Biểu hiện tại của di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở VN là

A

các quần thể công nghiệp triệu tập và vùng thường xuyên canh được tạo hình.

B

nhiều hoạt động và sinh hoạt cty mới mẻ thành lập và hoạt động và tạo hình những vùng động lực.

C

tỉ trọng của công nghiệp chế phát triển thành tăng, công nghiệp khai quật rời.

D

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính và những nghành nghề tài chính then chốt.

Phát biểu nào là tại đây trúng với di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi tài chính ở VN hiện tại nay?

A

Hình trở nên những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính.

B

Nhiều mô hình cty mới mẻ thành lập và hoạt động và trở nên tân tiến.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt tự Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng chống công nghiệp và kiến thiết tăng.

Hạn chế lớn số 1 của việc phát triển tài chính VN nhập thời hạn qua chuyện là

A

tăng trưởng tạm thời.

B

tăng trưởng với vận tốc chậm rì rì.

C

tăng trưởng hầu hết theo gót chiều rộng.

D

tăng trưởng ko đồng đều Một trong những ngành.

Việc rời tỉ trọng cây hoa màu, tăng tỉ trọng cây lâu năm nhằm mục đích mục tiêu hầu hết nào là sau đây?

A

Tạo rời khỏi nhiều thành phầm xuất khẩu.

B

Phát huy ưu thế về khu đất đai, nhiệt độ.

C

Nâng cao hiệu suất cao tài chính nông nghiệp.

D

Chuyển nền nông nghiệp quý phái phát hành sản phẩm hoá.

Nguyên nhân thực hiện di chuyển tổ chức cơ cấu những bộ phận tài chính ở VN hầu hết là do

A

nền tài chính VN đang được càng ngày càng hội nhập toàn thế giới.

B

nước tớ đang được trở nên tân tiến tài chính thị ngôi trường.

C

quá trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá.

D

phát triển nền tài chính thị ngôi trường và hội nhập toàn thế giới.

Chiến lược cần thiết nhập quy trình công nghiệp hoá, tân tiến hoá quốc gia là

A

tăng trưởng tài chính thời gian nhanh.

B

thúc đẩy quy trình đô thị mới.

C

thúc đẩy sự di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D

tăng làm việc với trình độ chuyên môn chuyên môn cao.

Vai trò cần thiết của chống tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế thể hiện tại ở

A

đóng hùn tối đa nhập tổ chức cơ cấu GDP.

B

tỉ trọng tăng thời gian nhanh nhập tổ chức cơ cấu GDP.

C

giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính.

D

tỉ trọng nhập tổ chức cơ cấu GDP trong mỗi năm vừa qua ổn định ấn định.

Việc tạo hình những vùng động lực trở nên tân tiến tài chính ở VN nhằm mục đích mục tiêu hầu hết nào là sau đây?

Xem thêm: câu bị động bài tập

A

Phát triển tài chính và hội nhập quốc tế.

B

Phát triển tài chính và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

C

Hội nhập quốc tế và giải quyết và xử lý việc thực hiện.

D

Nâng cao cuộc sống và bảo đảm môi trường xung quanh.

Kết trái ngược nào là sau đấy là lớn số 1 của quy trình tăng nhanh trở nên tân tiến tài chính ở nước ta?

A

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh và quần thể công nghiệp.

B

Hình trở nên những vùng động lực và quần thể technology cao.

C

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, tạo hình những khu công nghiệp.

D

Chuyển dịch tổ chức cơ cấu tài chính, phân hóa những vùng phát hành.

Khu vực tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng thời gian nhanh tự nguyên vẹn nhân hầu hết nào là sau đây?

A

Khai thác với hiệu suất cao khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

B

Việt Nam đang trở thành member của khá nhiều tổ chức triển khai.

C

Tận dụng đảm bảo chất lượng thế mạnh mối cung cấp làm việc, thị ngôi trường.

D

Đường lối Open, hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn.

Xu phía di chuyển tổ chức cơ cấu nền tài chính theo gót bờ cõi ở VN không nên là

A

hình trở nên những vùng thường xuyên canh cây lâu năm và cây hoa màu.

B

phát triển những ngành tận dụng tối đa được ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

C

phát triển vùng tài chính động lực, tạo hình vùng tài chính trọng tâm.

D

xây dựng những quần thể công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp với quy tế bào rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không đúng với chống III (dịch vụ) nhập tổ chức cơ cấu GDP nước ta?

A

Kết cấu hạ tầng tài chính và khu đô thị trở nên tân tiến.

B

Có những bước phát triển ở một trong những mặt mày.

C

Dịch vụ góp sức nhỏ nhập phát triển tài chính.

D

Nhiều mô hình cty vừa được thành lập và hoạt động.

Cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông - lâm - ngư nghiệp của VN đang được di chuyển theo gót hướng

A

tăng tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

B

giảm tỉ trọng nông nghiệp, tăng tỉ trọng thuỷ sản.

C

giảm tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

D

tăng tỉ trọng nông nghiệp, rời tỉ trọng thuỷ sản.

Đặc điểm nào tại đây không đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo nhập nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm nhập cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định nhập cơ cấu GDP.

Thành phần tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu nhập nền tài chính nước ta?

D

Kinh tế với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng nào là tại đây không trúng với việc di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo gót bờ cõi ở nước ta?

A

Xuất hiện tại những quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi trở nên vùng tài chính linh động.

C

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

D

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh nông nghiệp.

Hạn chế nhập di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN thời hạn qua chuyện là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp rời liên tiếp.

B

tốc chừng di chuyển còn chậm rì rì.

C

tỉ trọng cty rời và không yên.

D

tỉ trọng công nghiệp - kiến thiết thấp.

Phát biểu nào là tại đây trúng với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện tại nay?

A

Tốc chừng di chuyển ra mắt còn chậm rì rì.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Xem thêm: điểm cực trị là gì

Đáp ứng vừa đủ sự trở nên tân tiến quốc gia.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.