phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 81,703

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất vô cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu hèn vô nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa hầu hết của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN là

A. tăng nhanh hội nhập vô nền kinh tế tài chính của quần thể vực

B. thúc đẩy đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng hợp lý mối cung cấp làm việc đầy đủ vô nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây trúng về di chuyển tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính của VN hiện tại nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực trở nên tân tiến kinh tế

B. đa phần mô hình cty mới nhất Thành lập và trừng trị triển

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt tự Nhà nước quản lí lí

D. Tỉ trọng chống công nghiệp và thi công tăng

Câu 3:

Cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính đang được di chuyển theo đuổi hướng:

A. tạo hình những ngành kinh tế tài chính trọng điểm

Xem thêm: đề toán 8 cuối kì 2

B. tạo hình những chống triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng mạnh quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng kinh tế tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây trúng với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN hiện tại nay?

A. Tốc phỏng di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản lí lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu thốn sự trở nên tân tiến khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện tại của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN là

A. những vùng tạo ra thường xuyên canh được phanh rộng

B. trở nên tân tiến nhiều quần thể công nghiệp tập dượt trung

C. những vùng kinh tế tài chính trọng tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây trúng với di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính ở VN hiện tại nay?

A. Đang di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa

B. Tốc phỏng di chuyển tổ chức cơ cấu ngành vô GDP ra mắt vô cùng nhanh

C. Tỉ trọng của chống nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua chuyện những năm

Xem thêm: giải bài tập khoa học lớp 5

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi trở nên tân tiến quốc gia hiện tại nay