phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của đông nam á lục địa

Câu hỏi:

08/08/2021 50,288

A. Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về tự nhiên của đông nam á lục địa

Đáp án chủ yếu xác

B. phần lớn đồng vày châu thổ. 

C. Địa hình bị phân chia hạn chế mạnh. 

D. phần lớn điểm núi nằm ra sát biển lớn.

Phương pháp: Kiến thức bài xích 11 - Khu vực Đông Nam Á (Địa lí 11) 

Cách giải:

Đặc điểm bất ngờ của Khu vực Đông Nam Á châu lục là địa hình bị phân chia hạn chế mạnh, nhiều đồng vày châu thổ rộng lớn và có khá nhiều điểm núi nằm ra sát biển lớn. 

=>đáp án B, C, D

Có thật nhiều núi lửa và hòn đảo là Điểm sáng địa hình của Khu vực Đông Nam Á hải hòn đảo. 

Chọn A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mùa mưa ở dải đồng vày ven bờ biển Nam Trung Sở Chịu đựng hiệu quả đa phần của 

A. gió máy phía đông bắc, gió bấc Tây Nam, dải quy tụ, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa. 

B. áp thấp nhiệt đới gió mùa và bão, gió bấc Tây Nam, gió máy Tây và gió bấc Đông Bắc 

C. dải quy tụ, Tín phong buôn bán cầu Bắc và gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới. 

D. gió bấc Tây Nam, áp thấp nhiệt đới gió mùa, gió máy tây-nam kể từ Bắc chặn Độ Dương cho tới.

Câu 2:

Cho biểu đồ gia dụng sau: 

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MĨ LA TINH GIAI ĐOẠN 1985 - 2010 (Đơn vị: %)

Dựa vô biểu đồ gia dụng, đánh giá nào là đích thị về vận tốc tăng GDP của những nước Mĩ La tinh? 

A. Tốc chừng tăng GDP trong những năm mới đây thấp. 

B. Tốc chừng phát triển GDP liên tiếp tăng. 

C. Năm 1995, vận tốc phát triển GDP tối đa. 

D. Tốc chừng tăng GDP tạm bợ.

Câu 3:

Quá trình địa mạo đa phần phân phối đàng bờ biển lớn việt nam là 

Xem thêm: vòng lặp while kết thúc khi nào

A. chuốt hao. 

B. xâm thực 

C. xâm thực, bồi tụ. 

D. hội tụ.

Câu 4:

Cho bảng số liệu sau: Tình hình tạo ra lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm

Nhận xét nào là tại đây ko đích thị về tình hình tạo ra lúa gạo ở Nhật Bản qua loa những năm? 

A. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản năm 2000 là 60 tạ/ha 

B. Năng suất lúa gạo của Nhật Bản đem Xu thế tăng. 

C. Lúa gạo là cây thực phẩm chủ yếu của Nhật Bản. 

D. Sản lượng lúa gạo giảm tốc khá nhanh rộng lớn đối với diện tích S.

Câu 5:

Đặc điểm địa hình thấp, được nâng lên ở nhị đầu, thấp trũng ở thân mật là của vùng núi 

A. Trường Sơn Nam. 

B. Trường Sơn Bắc 

C. Tây Bắc 

D. Đông Bắc

Câu 6:

Cho bảng số liệu: 

Tỉ trọng GDP và dân sinh của EU và một vài nước bên trên toàn cầu năm 2004 (Đơn vị: %)

Để đối chiếu tỉ trọng GDP, dân sinh của EU và một vài nước bên trên toàn cầu, người sử dụng biểu đồ gia dụng nào là phù hợp nhất? 

A. biểu đồ gia dụng cột ck. 

B. biểu đồ gia dụng cột ghép. 

C. biểu đồ gia dụng tròn trĩnh. 

Xem thêm: giải bài tập toán 5

D. biểu đồ gia dụng miền.