phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 234,374

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

B. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng vô và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên tĩnh thì nhị lực này là nhị lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhị lực mạnh như nhau, với nằm trong phương tuy nhiên ngược hướng.

D. Nếu chỉ mất nhị lực ứng dụng vô và một vật thì nhị lực này là nhị lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực ứng dụng vào một trong những vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu một trong các 3 ĐK sau thì ko thể rằng bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn bởi vì nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

D. Hai lực với phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, ngược hướng, mạnh như nhau ứng dụng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió ứng dụng vô buồm một lực có

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều hoạt động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, ngược hướng với chiều hoạt động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền vô vị trí trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một ngược tạ, lực sĩ tiếp tục ứng dụng vô ngược tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko thăng bằng trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực bú của Trái Đất ứng dụng vô thuyền nhằm thuyền đứng yên tĩnh bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhị em nhỏ bé kéo nhị đầu sợi thừng Lúc sợi thừng đứng yên tĩnh.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy ứng dụng vô vật và lực nhưng mà vật ứng dụng vô lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú của Trái Đất ứng dụng vô bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhị chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng vô thừng thăng bằng với lực của thừng ứng dụng vô tay chúng ta 1.

B. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng vô sợi thừng thăng bằng với lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng vô sợi thừng.

C. lực kéo của khách hàng 2 ứng dụng vô sợi thừng thăng bằng với lực thừng ứng dụng vô tay chúng ta 1.

Xem thêm: ở vùng ven biển dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển

D. lực kéo của khách hàng 1 ứng dụng vô thừng thăng bằng với lực của thừng ứng dụng vô tay chúng ta 2.