phản ứng trao đổi là gì

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Phản ứng trao đổi là 1 trong những loại phản xạ hoá học tập, nhập cơ nhì ăn ý hóa học nhập cuộc trao thay đổi lẫn nhau bộ phận cấu trúc của chính nó nhưng mà ko thực hiện thay cho thay đổi chỉ số lão hóa. Từ sự trao thay đổi này, bọn chúng tạo hình nên những hóa học mới mẻ của phương trình phản xạ.

Bạn đang xem: phản ứng trao đổi là gì

Có thể phân loại phản xạ trao thay đổi theo đuổi bộ phận những hóa học nhập cuộc phản xạ của phương trình tham lam gia

Xem thêm: phân biệt tổ hợp và chỉnh hợp

Phản ứng thân thích axit và bazơ[sửa | sửa mã nguồn]

Là phản xạ thân thích một acid và một base sẽ tạo rời khỏi muối bột và nước.

  • Phản ứng tổng quát:
Acid + Base → Muối + Nước
  • Ví dụ như:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O

Phản ứng thân thích axit và muối[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phản ứng tổng quát:
Acid + Muối → Acid (mới) + Muối (mới)
Acid mạnh + Muối tan → Acid mới mẻ + Muối (mới)
  • Điều khiếu nại phản ứng:
Các hóa học tạo ra trở nên cần sở hữu tối thiểu một hóa học kết tủa hoặc dễ dàng cất cánh khá hoặc dễ dàng phân huỷ, hoặc yếu đuối rộng lớn đối với hóa học nhập cuộc (đối với acid).
Acid (mới) rất có thể mạnh rộng lớn acid cũ nếu như muối bột (mới) là: CuS, HgS, Ag2S, PbS, CdS

Ví dụ:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (kết tủa) + 2 HCl
2 HNO3 + K2S → 2 KNO3 + H2S (bay hơi)
6 HCl + Cu3(PO4)2 → 3 CuCl2 + 2 H3PO4 (yếu rộng lớn HCl)
Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2 HNO3
CuSO4 + H2S → CuS↓ + H2SO4

Phản ứng thân thích bazơ và muối[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phản ứng tổng quát:
Bazơ + Muối → bazơ (mới) + Muối (mới)
  • Thỏa mãn cả nhì ĐK sau:
sản phẩm nhập cuộc cần tan (ở dạng dung dịch)
Một nhập 2 thành phầm sở hữu kết tủa hoặc cất cánh khá hoặc nhì hóa học kết tủa
  • Ví dụ:
2 NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2 (kết tủa)
Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 (kết tủa) + 2 NaOH

Phản ứng trong số những muối bột với nhau[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phản ứng tổng quát:
Muối + Muối → Muối (mới) + Muối (mới)
  • Thỏa mãn cả nhì Điều khiếu nại sau:
- Hai muối bột nhập cuộc phản xạ đều tan.
- Sản phẩm sở hữu hóa học kết tủa hoặc sở hữu hóa học khí cất cánh khá.
  • Ví dụ:
BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 (kết tủa) + CuCl2
2 AgNO3 + CuCl2 → 2 AgCl (kết tủa) + Cu(NO3)2
BaS + Na2CO3 → BaCO3 (kết tủa) + Na2S

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]