phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Câu hỏi:

16/11/2019 51,627

Bạn đang xem: phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

C. xà chống hóa.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án C

Phản ứng thủy phân este nhập môi trường thiên nhiên kiềm gọi là phản xạ xà hóa.

Tổng quát:

R-COO-R’ + NaOH H2O,to R-COONa + R’-OH

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xà chống hóa trọn vẹn một trieste X vị hỗn hợp NaOH nhận được 9,2 gam glixerol và 83,4 g muối bột của một axit bự no Y. Chất Y là:

A. axit linoleic.

B. axit oleic.

C. axit stearic.

D. axit panmitic.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Chất bự là este của glixerol và axit cacboxylic mạch cacbon lâu năm, ko phân nhánh.

B. Chất bự ko tan nội địa.

C. Dầu ăn và dầu dung dịch trơn đem nằm trong bộ phận yếu tố.

D. Chất bự là thực phẩm cần thiết của loài người.

Câu 3:

Đốt cháy trọn vẹn m gam một hóa học bự triglixerit cần thiết 1,61 mol O2, sinh rời khỏi 1,14 mol CO2 và 1,06 mol H2O. Cho m gam hóa học bự bên trên ứng dụng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp NaOH thì lượng muối bột tạo ra trở nên là

A. 18,28 gam.

Xem thêm: công thức tính thể tích khối tròn xoay

B. 17,42 gam.

C. 17,72 gam.

D. 18,68 gam.

Câu 4:

Cho 26,4 gam lếu phù hợp nhì hóa học cơ học đem nằm trong công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được hỗn hợp X chứa chấp 28,8 gam lếu phù hợp muối bột và m gam ancol Y. Đun Y với hỗn hợp H2SO4 quánh ở nhiệt độ chừng tương thích nhận được hóa học cơ học Z đem tỉ khối tương đối đối với Y vị 0,7. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:

A. 9,6.

B. 6,4.

C. 6,0.

D. 4,6.

Câu 5:

Thủy phân este X nhập môi trường thiên nhiên kiềm, nhận được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H2COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5

Câu 6:

Este CH3COOC2H5 ứng dụng với NaOH sinh ra:

A. HCOONa, C2H5OH.

B. CH3CH2COONa, C2H5OH.

C. CH3COONa, C2H5OH.

Xem thêm: dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

D. CH3COONa, CH3OH.