phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

Câu hỏi:

27/10/2019 102,038

Bạn đang xem: phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là

A. thông thường xẩy ra đặc biệt nhanh chóng và cho 1 thành phầm độc nhất.

B. thông thường xẩy ra đặc biệt nhanh chóng, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía nhất định

C. thông thường xẩy ra đặc biệt chậm rãi, tuy nhiên trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

D. thông thường xẩy ra đặc biệt chậm rãi, ko trọn vẹn, không tuân theo một phía chắc chắn.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguyên tắc cộng đồng của quy tắc phân tách lăm le tính những hợp ý hóa học cơ học là

A. gửi hóa những yếu tắc C, H, N trở thành những hóa học vô sinh đơn giản và giản dị, dễ dàng nhận ra.

B. đốt cháy hóa học cơ học đẻ lần cacbon bên dưới dạng muội đen giòn.

C. nhen cháy hóa học cơ học nhằm lần nitơ vì thế đem mùi hương khét tóc cháy.

D. đốt cháy hóa học cơ học nhằm lần hiđro bên dưới dạng khá nước

Câu 2:

Chất không đem phản xạ thủy phân là

A. etyl axetat.

B. glixerol.

C. Gly-Ala.

D. saccarozơ

Câu 3:

Cho mặt hàng những chất: CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số hóa học vô mặt hàng phản xạ được với hỗn hợp NaOH là:

A. 2.

B. 3.

C. 1

D. 4.

Xem thêm: đề thi ngữ văn thpt quốc gia 2022

Câu 4:

Cho những hóa học sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số hóa học phản xạ với Cu(OH)2 vô môi trường thiên nhiên kiềm, tạo ra hỗn hợp màu xanh lá cây lam là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

D. 1.

Câu 5:

Chất cơ học X đem quánh điểm:

- Tác dụng được với Na sinh đi ra khí H2 tuy nhiên ko tính năng với hỗn hợp NaOH.

- Đun rét X với hỗn hợp H2SO4 quánh ở 170°C nhận được một hóa học khí Y (làm mất mặt color hỗn hợp brom).

Tên thay cho thế của X là

A. etanol.

B. phenol.

C. metanol.

D. ancol etylic.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau

(a) Thủy phân vinyl axetat bởi vì NaOH đun rét, nhận được natri axetat và axetanđehit.

(b) Tại ĐK thông thường, những este đều là những hóa học lỏng.

(c) Amilopectin và xenlulozo đều phải có cấu hình mạch phân nhánh.

(d) Phản ứng xà chống hóa hóa học vĩ đại luôn luôn nhận được những axit vĩ đại và glixerol .

(e) Glucozo là hợp ý hóa học cơ học nhiều chức.

(g) Tinh bột và xenlulozơ đều không xẩy ra thủy phân vô môi trường thiên nhiên kiềm.

Số tuyên bố đích là

A. 3.

B. 2.

C. 4.

Xem thêm: bài văn tả về cây hoa hồng lớp 4 ngắn

D. 5.