phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Đề bài

Em hãy trình diễn những vẹn toàn nhân thắng lợi của phụ vương chuyến kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên.

Bạn đang xem: phân tích nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vô sgk trang 66, 67 nhằm vấn đáp.

Quảng cáo

Xem thêm: phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Lời giải chi tiết

Nguyên nhân thắng lợi của phụ vương chuyến kháng chiến chống quân xâm lăng Mông - Nguyên

- Vua tôi mái ấm Trần đồng lòng kháng chiến

- Công cuộc sẵn sàng kháng chiến chu đáo, toàn vẹn về từng mặt mày ở trong phòng Trần.

Xem thêm: hướng dẫn học chú đại bi tiếng phạn từng câu

- Có sự chỉ huy tài tình ở trong phòng quân sự chiến lược thiên tài: Trần Hưng Đạo, vua mái ấm Trần với kế hoạch, giải pháp đích đắn, phát minh.

- Tinh thần mất mát, quyết đấu, quyết thắng của toàn dân tuy nhiên nòng cột là quân team mái ấm Trần.

Loigiaihay.com