peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

Câu hỏi:

08/12/2019 18,004

Bạn đang xem: peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure

B. Ala-Gly-Ala-Gly.       

C. Ala-Ala-Gly-Gly.       

D. Gly-Gly

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án D.

Vì Gly–Gly là đipeptit nên không tồn tại phản xạ color biure.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây là sai?

A. Protein giản dị được tạo nên trở nên kể từ những gốc α-amino axit.

B. Tripeptit Gly–Ala–Gly sở hữu phản xạ color biure với Cu(OH)2.

C. Trong phân tử đipeptit mạch hở sở hữu nhị links peptit.

D. Tất cả những peptit đều phải có tài năng nhập cuộc phản xạ thủy phân.

Câu 2:

Số đồng phân cấu trúc của amin bậc một sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H11N là:

A. 3. 

B. 2.  

C. 5.  

D. 4.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học được bố trí theo đuổi trật tự tăng dần dần lực bazơ kể từ ngược quý phái cần là:

A. Phenylamin, amoniac, etylamin.

Xem thêm: tâm của đường tròn nội tiếp tam giác

B. Etylamin, phenylamin, amoniac.

C. Etylamin, amoniac, phenylamin.

D. Phenylamin, etylamin, amoniac.

Câu 4:

Anilin không tác dụng với:

A. Nước brom     

B. Dung dịch HCl 

C. Dung dịch NaOH      

D. Dung dịch HNO2

Câu 5:

Chất nào là tại đây vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl?

A. Anilin    

B. Alanin    

C. Phenylamoni clorua   

D. Metylamin

Câu 6:

Công thức phân tử của glyxin là:

A. C2H7O2N        

B. C3H7O2N          

C. C2H5O2N         

Xem thêm: công thức hình học không gian lớp 9

D. C3H9O2N