ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo


Điền vệt >, <, = vô khu vực chấm: 8m2 5dm2 ... 8,05m2 8m2 5dm2 ... 8,5m2 8m2 5dm2 ... 8,005m2 7m3 5dm3 ... 7,005m3 7m3 5dm3 ... 7,5m3 2,94dm3 ... 2dm3 94cm3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ôn tập về đo diện tích và đo thể tích tiếp theo

Video chỉ dẫn giải

Điền vệt >, <, =  vô khu vực chấm: 

          8m5dm... 8,05m2                 

          8m5dm2 ... 8,5m2                           

          8m5dm... 8,005m2                       

          7m5dm3 ... 7,005m

          7m3 5dm... 7,5m3

          2,94dm... 2dm94cm

Phương pháp giải:

Đổi số đo ở nhì vế về và một đơn vị chức năng đo rồi đối chiếu sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

          8m5dm= 8,05m(vì 8m5dm= \(8\dfrac{5}{100}\)m2 = 8,05m2)

          8m5dm2 < 8,5m2

          8m5dm2 > 8,005m2

          7m5dm3 = 7,005m(Vì 7m5dm3 = \(7\dfrac{5}{1000}\)m3 = 7,005m3)

          7m3 5dm3 < 7,5m3

          2,94dm> 2dm94cm(Vì 2dm94cm= \(2\dfrac{94}{1000}\)dm3 = 2,094dm3)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm \(150m\), chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{2}{3}\) chiều nhiều năm. Trung bình cứ \(100m^2\) của thửa ruộng ê nhận được \(60kg\) thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng ê người tao nhận được từng nào tấn thóc ? 

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn = chiều dài × \(\dfrac{2}{3}\).

- Tính diện tích S = chiều dài × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S thửa ruộng gấp \(100m^2\) bao nhiêu lượt.

- Tính số ki-lô-gam thóc thu được

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Thửa ruộng hình chữ nhật

Chiều dài: 150 m

Chiều rộng: \(\dfrac{2}{3}\) chiều dài

\(100m^2\): 60kg thóc

Thửa ruộng: .... tấn thóc?

Bài giải

Chiều rộng lớn của thửa ruộng là :

                   \(150 × \dfrac{2}{3} = 100\;(m)\) 

Diện tích của thửa ruộng là :

                   \(150 × 100 = 15000\; (m^2)\)

\(15000m^2\) gấp \(100m^2\) số lượt là :

                   \(15000 : 100 = 150\) (lần)

Xem thêm: fed up with là gì

Số tấn thóc nhận được bên trên thửa ruộng này đó là :

                    \(60 × 150 = 9000\; (kg)\) 

                    \(9000kg=9\) tấn 

                                            Đáp số: \(9\) tấn.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu những độ dài rộng đo ở trong trái tim bể là: chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3m, độ cao 2,5m. thạo rằng 80% thể tích của bể đang được chứa chấp nước. Hỏi:

a) Trong bể sở hữu từng nào lít nước ? (1\(l\) = 1dm3

b) Mức nước chứa chấp vô bể cao từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích nước đang sẵn có vô bể = thể tích của bể : 100 × 80.

- Đổi thể tích lịch sự đơn vị chức năng đề-xi-mét khối tiếp sau đó thay đổi lịch sự đơn vị chức năng lít.

- Tính diện tích S lòng bể = chiều dài × chiều rộng lớn. 

- Chiều cao mực nước = thể tích nước vô bể : diện tích S lòng.

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của bể nước là:

                  4 × 3 × 2,5 = 30 (m3)

Thể tích nước đang sẵn có vô bể là:

                 30 : 100 × 80 = 24 (m3)

Đổi: 24m3 = 24000dm3 = 24000 lít

b) Cách 1 :

Diện tích lòng của bể là:

                  4 × 3 = 12 (m2)

Chiều cao nút nước chứa chấp vô bể là:

                  24 : 12 = 2 (m)

Cách 2 : 

Vì 80% thể tích của bể đang được chứa chấp nước nên độ cao nút nước vô bể tiếp tục vì như thế 80% độ cao của bể.

Mức nước vô bể cao số mét là :

              2,5 : 100 × 80 = 2 (m) 

                                Đáp số: a) 24000 lít ;

                                              b) 2m.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 5 trang 156, 157 Ôn tập dượt về đo thời hạn

  Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

 • Toán lớp 5 trang 158, 159 Phép nằm trong

  Tính: Vòi nước loại nhất từng giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi vĩnh nước loại nhì từng giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi Khi cả nhì vòi vĩnh nước nằm trong chảy vô bể vô một giờ thì được từng nào tỷ lệ thể tích của bể ?

 • Toán lớp 5 trang 159, 160 Phép trừ

  Tính rồi demo lại (theo mẫu):

 • Toán lớp 5 trang 160, 161 Luyện tập dượt

  Tính: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

 • Toán lớp 5 trang 162 Phép nhân

  Tính: Một xe hơi và một xe pháo máy lên đường và một khi và lên đường ngược hướng nhau. Ô tô lên đường kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 48,5km/giờ, xe pháo máy lên đường kể từ B với véc tơ vận tốc tức thời 33,5 km/giờ. Sau 1 giờ nửa tiếng xe hơi và xe pháo máy bắt gặp nhau bên trên C. Hỏi quãng đàng AB nhiều năm từng nào ki-lô-mét?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: số la mã từ 1 đến 10

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.